М.О. Вакуленко. Українська мінералогічна термінологія і номенклатура: проблеми розвитку та унормування

УДК 549 : 81.33

М.О. Вакуленко
Державна наукова установа "Енциклопедичне видавництво"
02000, м. Київ, Україна, вул. Б. Хмельницького, 51-а
Lionbridge Technologies, Inc.
FI-33720, м. Тампере, Фінляндія, вул. Hermiankatu, 12C
Е-mail: maxvakul@yahoo.com
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (2): 86-90

Українська мінералогічна термінологія і номенклатура: проблеми розвитку та унормування

Зроблено спробу проаналізувати сучасний стан і перспективи розвитку української мінералогічної термінології та номенклатури. Наголошено на необхідності застосовувати транскрипційний підхід до відтворення іншомовних назв і транслітераційний — до графічної передачі українських назв для міжнародного використання. Рекомендовано прийняти гармонізований з ISO 9 галузевий транслітераційний стандарт на основі рішення Транслітераційної комісії від 16 листопада 2000 р. Рекомендовано вибудовувати мінералогічну терміносистему на основі сучасного наукомісткого лінгвістичного ресурсу — віртуальної термінографічної лабораторії.

Ключові слова: мінералогічна термінологія та номенклатура, фізична термінологія, термінологічна синонімія, вдалий термін, переклад термінів, транскрипційний підхід, взаємнооднозначна транслітерація.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Вакуленко М. Російсько-український словник фізичної термінології / За ред. проф. О.В. Вакуленка. — Київ : Поліграфічний центр Київського ун-ту ім. Т. Шевченка, 1996. — 236 с.
 2. Вакуленко М.О., Вакуленко О.В. Тлумачний словник із фізики : [6644 статті]. — Київ : ВПЦ "Київський ун-т", 2008. — 767 с.
 3. Вакуленко М.О. Українська термінологія: комплексний лінгвістичний аналіз. — Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. — 361 с. — Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/1842764/[Дата звернення 31.12.2015]; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vakulenko_mono_2015_3_MAKET_3_%2B_dodatky.pdf[Дата звернення 04.01.2016]; https://independent.academia.edu/VakulenkoMaksym [Дата звернення 22.11.2017].
 4. Вакуленко М.О. Віртуальна українсько-російсько-англійська термінографічна лабораторія з фізики: сучасні лінгвістичні технології у фаховій мові // Словенска терминологиjа данас [Упор. акад. Предраг Піпер, д-р Владан Йованович]. — Београд: Српска академиjа науки и уметности : Институт за српски jезик САНУ. — 2017. — 689 с. — С. 679—689. — Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/2393275/ [Дата звернення 03.12.2017].
 5. Вакуленко М.О., Вакуленко О.В. Словник фізичних термінів-синонімів. — Київ : ВПЦ "Київський ун-т", 2017. — 191 с. — Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1359QxLg1skANeBF7peW-ugDlkxJJqnGF/view?usp=sharing[Дата звернення 02.02.2018].
 6. Кульчицька Г.О., Черниш Д.С. Про утворення українських назв мінералів // Зап. Укр. мінерал. т-ва. — 2015. — 12. — С. 136—147.
 7. Лазаренко Є.К., Винар О.М. Мінералогічний словник. — Київ : Наук. думка, 1975. — 773 с.
 8. Мейе А. Общеславянский язык. — М. : Изд-во иностр. лит., 1951. — 491 с.
 9. Мозер М. Причинки до історії української мови / За заг. ред. С. Вакуленка. — Харків : Харк. історико-філолог. тов-во, 2008. — XVI. — 832 с.
 10. Наумко І.М., Сливко Є.М., Бельський В.М. Мінералогія в Україні: золотий вік, стан і проблеми // Мінерал. журн. — 2017. — 39, № 4. — С. 97—99.
 11. Огiєнко І. Український стилiстичний словник: підручна книжка для вивчення української літературної мови / проф. Іван Огієнко. — Львів : З друкарні Наук. тов-ва ім. Т. Шевченка, 1924. — 497 с.
 12. Пономаренко О.М., Кульчицька Г.О., Черниш Д.С. Упорядкування українських назв мінеральних видів у зв’язку з підготовкою "Мінералогічної енциклопедії України" // Мінерал. журн. — 2015. — 37, № 3. — С. 3—14.
 13. Тутковський П.А. Словник геологічної термінології: (Проєкт). — Київ : Держ. вид-во України, 1923. — Х+202 с.
 14. Shyrokov Volodymyr, Ostapova Iryna. Digital Lexicographic Systems and Traditional Paper Dictionaries (from Traditional Paper Dictionaries to Digital Lexicographic Systems) // Cognitive Studies. — 2015. — 15. — P. 193—210. — doihttps://doi.org/10.11649/cs.2015.015.
 15. Vakulenko, Maksym. From Terminology-Vocabulary to Terminology-Science: A Ukrainian Trend. — 2018. — Beau Bassin : LAP. — 120 p.
Українська