СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ СТЕПАНА МИКОЛАЙОВИЧА ЦИМБАЛА

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ СТЕПАНА МИКОЛАЙОВИЧА ЦИМБАЛА

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення
ім. М.П. Семененка НАН України
03142, м. Київ-142, Україна, пр-т Акад.Палладіна, 34

23 лютого 2018 р. раптово і несподівано на 83 році життя відійшов у вічність Степан Миколайович Цимбал — кандидат геолого-мінералогічних наук. Майже 60 років життя Степан Миколайович віддав науковій та громадській діяльності в геологічних інститутах Національної академії наук України. С.М. Цимбал мав широкий діапазон наукового світогляду та глибокі знання з палеогеографії, літології, мінералогії, геохімії і петрології. Його наукові праці широко відомі в Україні та за її межами.

Ключові слова: Степан Миколайович Цимбал, український вчений-геолог.

Українська