Редакційна політика і стратегія розвитку

    Редакція "Мінералогічного журналу" проводить політику відкритого доступу до рецензованих наукових публікацій. Така політика сприяє поліпшенню інформаційного наукового обміну, підвищенню цитування робіт і, відповідно, результативності наукової діяльності авторів, що публікуються в журналі.  Всі статті вільні для перегляду, читання, завантаження та друку. Політика журналу така, що відсутні національні, расові, релігійні, політичні або інші види обмежень для публікації статей. 
    З 2014 р. "Мінералогічний журнал" включено до бібліографічної бази даних наукових публікацій РІНЦ НЕБ (Російський індекс наукового цитування Наукової електронної бібліотеки). Журнал індексується у наукометричних базах Google Scholar та Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського). Найближчі перспективи розвитку "Мінералогічного журналу" редакційна колегія вбачає у підвищенні його міжнародного визнання шляхом індексації публікацій журналу в наукометричних базах Web of Science, Scopus та інших, а також зростання індексу цитування.

Українська