Передмова

Дорогі читачі нашого журналу!

40 років тому на виконання постанови Президії АН УРСР від 18 січня 1979 року № 41 при Інституті геохімії та фізики мінералів (ІГФМ) АН УРСР (нині Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка (ІГМР) НАН України) було створено "Мінералогічний журнал. Mineralogical Journal (Ukraine)" (тоді — "Минералогический журнал"). Так здійснився задум академіка Євгена Лазаренка про створення в Україні друкованого органу, який висвітлював би найважливіші досягнення вітчизняних мінералогів. Навіть більше — завдяки активній підтримці віце-президента АН СРСР академіка Олександра Сидоренка новостворений журнал став друкованим органом двох академій — Академії наук СРСР і Академії наук УРСР. Вибір зовсім не випадково впав на розміщений у Києві ІГФМ АН УРСР. Організований з ініціативи академіка Миколи Семененка молодий інститут був на той час передовою в Радянському Союзі науковою установою, у стінах якої впроваджували і розвивали найсучасніші фізичні методи дослідження мінеральної речовини.

До складу першої редакційної колегії журналу увійшли найвідоміші мінералоги союзної й республіканської академій та викладачі найбільших наукових закладів. Головним редактором видання призначено директора Інституту, тоді ще чл.-кор. АН УРСР, Миколу Щербака. Вимогливість членів редколегії до рукописів, суворий відбір і високий рівень наукового редагування зумовили наповнення видання висококваліфікованими працями з мінералогії, які повсякчас викликали неабияку увагу світової мінералогічної спільноти.

З того часу, попри всі фінансові негаразди, журнал виходив постійно й регулярно, намагаючись пристосуватись до мінливих умов. Після проголошення незалежності України, відповідно до вимог часу, назву журналу російською мовою замінили назви українською та англійською, а статті почали публікувати трьома мовами — українською, російською й англійською. Також змінено періодичність і розширено тематику публікацій: окрім мінералогії, журнал став висвітлювати проблеми петрології, геохімії та рудоутворення, однак завжди у центрі уваги залишався мінерал. Нині "Мінералогічний журнал" визнано одним із найавторитетніших видань з мінералогії в Україні і редакційна колегія докладає значних зусиль, щоб  здобути світове визнання.

Головний редактор
"
Мінералогічного журналу. Mineralogical Journal (Ukraine)"
академік НАН України Олександр Пономаренко

Українська