ДЕЯКІ КРИТИЧНІ ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО СТАТТІ В.П. Кирилюка

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.41.01.071
УДК 550.93 : 551.00/.72
Л.М. Степанюк
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України. 03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34
E-mail: stepaniuk@nas.gov.ua
ДЕЯКІ КРИТИЧНІ ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО СТАТТІ В.П. Кирилюка, М.И. Богдановой, Е.И. Савиной "Петропарагенезисы и возможная природа суперкрустальных формаций побужского гранулитового комплекса (западная часть Украинского щита)". Статья 1. "Общие сведения и породный состав петропарагенезисов"
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2019, 41 (1): 71-73

Анотація: Зроблено ряд зауважень, щодо концептуальних положень зазначеної в заголовку статті. Зокрема заперечується можливість ототожнення геологічних розрізів, побудованих на результатах польових спостережень, з стратиграфічними розрізами, оскільки в геологічних розрізах високометаморфізованих асоціацій порід присутні інтрузивні тіла метаморфізованих магматичних порід, часто метасоматити. Окрім того, висловлюється альтернативний погляд щодо фундаментальної основи виділення петропарагенезисів, а саме парагенетичними слід вважати породи, що не лише знаходяться поруч, але, що головне, утворилися одночасно.

Ключові слова: петротипи порід, стратиграфічні підрозділи, критичні зауваження.

Література:

  1. Кирилюк В.П. Відкритий лист членам Бюро Національного стратиграфічного комітету України та геологам-докембристам. Геол. журн. 2017. № 4. С. 88—99.
  2. Кривдік С.Г., Кравченко Г.Л., Томурко Л.Л., Дубина О.В., Загнітко В.М., Рокачук Т.А., Шнюкова К.Є., Мінеєва В.М. Петрологія і геохімія чарнокітоїдів Українського щита. Київ: Наук. думка, 2011. 216 с.
  3. Лазько Е.М., Кирилюк В.П., Сиворонов А.А., Яценко Г.М. Нижний докембрий западной части Украинского щита (возрастные комплексы и формации). Львов: Вища шк., 1975. 239 с.
  4. Пономаренко А.Н., Гинтов О.Б., Степанюк Л.М. О так называемых "лейкогранулитовой формации" и "зеленолевадовской свите" раннего докембрия Украинского щита. Геофиз. журн., 2018. 40, № 5. С. 47—70.
  5. Степанюк Л.М. Проблеми стратиграфії та геохронології Українського щита. Мінерал. журн. 2018. 40, № 1. C. 16—31. doi: https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.01.016
  6. Степанюк Л.М., Котвіцька І.М., Андреєв О.В., Курило С.І., Грінченко О.В. Зріла континентальна кора і джерело калію. Мінерал. журн. 2018. 40, № 4. C. 79—88. doi: https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.04.079
Українська