РЕЦЕНЗІЯ НА ВИДАННЯ "МІНЕРАЛОГІЯ. КОРОТКИЙ КУРС ДЛЯ БАКАЛАВРІВ"

О.І. Матковський 1, І.М. Наумко 2, Л.З. Скакун 1
1 Львівський національний університет імені Івана Франка. 79005, м. Львів, Україна, вул. Грушевського, 4
E-mail: mineral@franko.lviv.ua
2 Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
79060, м. Львів, Україна, вул. Наукова, 3-a
E-mail: igggk@mail.lviv.ua
РЕЦЕНЗІЯ НА ВИДАННЯ "МІНЕРАЛОГІЯ. КОРОТКИЙ КУРС ДЛЯ БАКАЛАВРІВ"
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2019, 41 (1): 74-76

Анотація: У 2017 р. вийшов друком підручник "Мінералогія. Короткий курс для бакалаврів" (Володимир Павлишин, Юрій Ворошилов, Ірина Квасниця. Київ: ВПЦ "Київський університет", 2017. 527 с.), у якому доступно й кваліфіковано висвітлено основні поняття мінералогії, історію, структуру і завдання цієї фундаментальної науки, кристалохімію, морфологію та анатомію мінералів, мікро- і наномінералогію, фізичні властивості і генезис мінералів, стисло охарактеризовано поширені мінерали.

Ключові слова: Володимир Павлишин, Юрій Ворошилов, Ірина Квасниця, мінералогія, підручник, бакалавр.

Українська