Є.П. Гуров. ХРОМФЕРИД В РОЗПЛАВНИХ ІМПАКТИТАХ КРАТЕРА ЕЛЬГИГИТГИН (ЧУКОТКА, РФ)

Українська

https: doi.org/10.15407/mineraljournal.41.02.026

УДК 549.3  : 523.681.8

Є.П. Гуров, В.В. Пермяков

Інститут геологічних наук НАН України

01601, м. Київ, Україна, вул. О. Гончара, 55-б

E-mail: yevgeniy.gurov@gmail.com; 0673866227@ukr.net

ХРОМФЕРИД В РОЗПЛАВНИХ ІМПАКТИТАХ КРАТЕРА ЕЛЬГИГИТГИН (ЧУКОТКА, РФ)

Мова: російська

Мінералогічний журнал 2019, 41 (2): 26-33

Анотація: 

Хромферид установлено у складі ударнорозплавлених порід імпактного кратера Ельгигитгин. Ця структура діаметром 18 км утворена 3,6 млн рр. тому в товщі вулканічних порід крейдового віку центральної частини Чукотського півострова (РФ). Ударнорозплавлені породи, склуваті бомби та ударнометаморфізовані вулканічні породи мішені кратера на сучасному рівні ерозійного зрізу поширені у перевідкладеному стані у терасах озера Ельгигитгин, яке займає центральну частину кратерного басейну. Акцесорна мінералізація хромфериду встановлена за допомогою електронно-мікроскопічного дослідження ударнорозплавлених порід із озерної тераси в південній частині кратера. Вони представлені масивними пухирчастими породами зі склуватою матрицею та численними включеннями уламків ударнометаморфізованих порід і мінералів мішені кратера. Агрегати та зерна хромфериду кристалізувалися у контракційних тріщинах у склуватій матриці порід та на внутрішній поверхні газових пухирів. Контракційні тріщини товщиною до 10—12 мкм мають неправильну форму, іноді вони розгалужуються. Хромферид утворює зростки та окремі зерна у тріщинах. Іноді його агрегати розміром до 10 мкм заповнюють вузькі частини деяких тріщин. Друга форма локалізації хромфериду представлена у вигляді кристалізації на внутрішній поверхні газових пухирів. Деякі його зерна, що кристалізувалися у вільному просторі пухирів, мають пластинчасту структуру. Склад хромфериду з розплавних імпактитів відповідає кристалохімічній формулі: Fe3,0Cr0,4 або Fe1,5Cr0,2, з співвідношенням Fe/Cr ~7. Кристалізація мінералу в контракційних тріщинах і у газових пухирях свідчить про його пізнє утворення після повного затвердіння ударнорозплавленої породи. Збагачення розплавних імпактитів та стекол хромом відносно вулканічних порід мішені кратера Ельгигитгин за рахунок речовини ударника було встановлено раніше у ході геохімічних досліджень, отже, ймовірним джерелом хрому під час утворення хромфериду була речовина кратероутворювального астероїда.

Ключові слова: Ельгигитгин, імпактний кратер, ударнорозплавлена порода, склувата матриця, газовий пухир, хромферид.

Література:

 1. Гуров Е.П., Вальтер А.А., Гурова Е.П., Серебренников А.И. Взрывной метеоритный кратер Эльгыгытгын на Чукотке. Докл. АН СССР. 1978. 240, № 6. С. 1407—1410.
 2. Гуров Е.П., Гурова Е.П. Геологическое строение и вещественный состав пород импактных структур. Киев: Наук. думка, 1991. 160 с.
 3. Зоткин И.Т., Цветков В.И. Поиски метеоритных кратеров на Земле. Астроном. вестник. 1970. № 4. С. 55—65.
 4. Некрасов И.А., Раудонис П.А. Метеоритные кратеры. Природа. 1963. № 1. С. 102—104.
 5. Новгородова М.И. Самородные металлы в гидротермальных рудах. М.: Наука, 1983. 287 с.
 6. Новгородова М.И., Горшков А.И., Трубкин Н.В., Цепин А.И., Дмитриева М.Т. Новые природные интерметаллические соединения железа и хрома хромферид и ферхромид. Зап. Всес. минерал. об-ва. 1986. CXV, вып. 3. С. 355—360.
 7. Обручев С.В. По горам и тундрам Чукотки. М.: Гос. изд-во геогр. лит-ры, 1957. 198 с.
 8. Beliy V.F. Impactogenesis and volcanism of the El’gygytgyn depression. J. Petrology. 1998. 6, № 1. P. 86—99.
 9. Belyi V.F. Impactite generation in the El’gygytgyn depression, Northeast Russia, as a volcanic fenomenon. 2. On the petrography and geochemistry of the impactites. J. Volcanol. Seismolog. 2010. № 4. P. 149—163.
 10. Dietz R.S. El’gygytgyn crater, Siberia: probable source of Australasian tektite field (and besiadites from Popigai). Meteoritics. 1977. 12, № 2. P. 145—157.
 11. Dietz R.S., McHone J.F. El’gygytgyn: probable world largest meteorite crater. Geology. 1976. 4, № 7. P. 391—392.
 12. Foriel J., Moynier F., Schulz T., Koeberl C. Chromium isotope anomaly in an impactite sample from the El’gygytgyn structure, Russia: Evidence for a ureilite projectile? Meteorit. and Planet. Sci. 2013. 48, № 7. P. 1339—1350.
 13. Goderis S., Wittmann A., Zaiss J., Elburg M., Ravizza G., Vanhaecke F., Deutsch A., Claeys P. Testing the ureilite projectile hypothesis for the El’gygytgyn impact: Determination of siderophile element abundance and Os isotope ratios in ICDR drill core samples and melt rocks. Meteorit. and Planet. Sci. 2013. 48, № 7. P. 1296—1324.
 14. Gurov E.P., Koeberl C. Shocked rocks and impact glasses from the El’gygytgyn impact structure, Russia. Meteorit. and Planet. Sci. 2004. 39, № 9. P. 1495—1508.
 15. Gurov E.P., Koeberl C., Reimold W.U., Brandstatter F., Amare K. Shock metamorphism of siliceous volcanic rocks of the El’gygytgyn impact crater (Chukotka, Russia) In: Large meteorite impacts III, eds. Kenkmann T., Horz F. and Deutsch A. Geol. Soc. Amer. Spec. Paper. 2005. 348. P. 391—412.
 16. Gurov E.P., Permiakov V.V., Koeberl C. Remnants of paleoflora in impact melt rocks of the El’gygytgyn crater (Chukotka, Russia). Meteorit. and Planet. Sci. (this is an open access), 2019. P. 1—9. doi: 10.1111/maps.13241
 17. Gurov E.P., Valter A.A., Gurova E.P., Kotlovskaya F.I. El’gygytgyn impact crater, Chukotka: shock metamorphism of volcanic rocks. Lunar Planet. Sci. Conf. (abstracts). 1979. 10. P. 479—481.
 18. Hawthorne F.C., Burke E.A.J., Ercit T.S., Grew E.S., Grice J.D., Jambor J.L., Puziewicz J., Roberts A.C., Vanko D.A. New mineral names. Amer. Miner. 1988. 73. P. 189—199.
 19. Kapustkina I.G., Feldman V.I., Kolesov G.M. Behaviour of some meteoritic indicator elements in process of impact melt degassing. Lunar Planet. Sci. Conf. (abstracts). 1985. 16. P. 422.
 20. Koeberl C., Pittarello L., Reimold W.U., Raschke U., Brigham-Grette J., Melles M., Minyuk M. El’gygytgyn impact crater, Chukotka, Arctic Russia: Impact cratering aspects of the 2009 ICDP drilling project. Meteorit. and Planet. Sci. 2013. 48, № 7. P. 1108—1129.
 21. Layer P.V. 40Argon/39Argon-age of the El’gygytyn event, Chukotka, Russia. Meteorit. and Planet. Sci. 2000. 35. P. 591—599.
 22. Pittarello L., Koeberl C. Petrography of impact glasses and melt breccias from the El’gygytgyn structure, Russia. Meteorit. and Planet. Sci. 2013. 48, № 7. P. 1236—1250.
 23. Shaddad M.H., Jenniskens P., Numan D., Kudoda A.M., Elsir S., Riyad I.F., Ali A.E., Alameen M., Alameen N.M., Eid O., Osman A.T., Abubaker M.I., Yosif M., Chesley S.R., Chodas P.W., Albers J., Edwarda W.N., Brown P.G., Kuiper J., Friedrich J.M. The recovery of asteroid 2008 TC3. Meteorit. and Planet. Sci. 2010. 45. P. 1557—1589.
 24. Val’ter A.A., Barchuk I.F., Bulkin V.S., Ogorodnic A.F., Kotishevskaya E.Y. The El’gygytgyn meteorite: Probable composition. Soviet Astronom. Lett. 1982. 8. P. 115—120.
File_attachments: