Г.О. Кульчицька. МІНЕРАЛЬНІ ВКЛЮЧЕННЯ В КРИСТАЛАХ ЦИРКОНУ З ВЕЛИКОВИСКІВСЬКОГО СІЄНІТОВОГО МАСИВУ (УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ)

Українська

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.41.02.034

УДК 549.61 (477)

Г.О. Кульчицька, І.М. Герасимець, О.А. Вишневський, В.М. Бельський

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: kulchechanna@gmail.com

МІНЕРАЛЬНІ ВКЛЮЧЕННЯ В КРИСТАЛАХ ЦИРКОНУ З ВЕЛИКОВИСКІВСЬКОГО СІЄНІТОВОГО МАСИВУ (УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ)

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2019, 41 (2): 34-44

Анотація: 

Методами електронної мікроскопії та електроннозондового рентгеноспектрального мікроаналізу досліджено твердофазові включення у кристалах циркону із сієнітів Великовисківського масиву (Корсунь-Новомиргородський плутон). Мета роботи — з’ясування особливостей хімічного складу включень та умов їхнього захоплення кристалами циркону. У цирконі діагностовані включення флуорапатиту, калішпату, альбіту, кварцу, халькопіриту, REE-карбонатів, флуорбритоліту-(Ce), монациту-(Ce), а також Al-Fe-силікатної фази. Виявлено, що за винятком прото- й епігенетичних включень апатиту, усі мінеральні фази, діагностовані всередині кристалів циркону, належать до продуктів кристалізації законсервованого магматичного розплаву. Вони кристалізувалися дещо пізніше мінералу-господаря, що пояснює як більш низькотемпературні мінерали були захоплені цирконом. Розмаїтий склад включень законсервованих розплавів свідчить про існування незмішуваності між силікатними розплавами — лейкократовим (салічним) і меланократовим (фемічним), а також між силікатними і сольовими розплавами. Незмішуваність існувала і на рівні макросистеми (у сієнітовій магмі), і на рівні мікросистеми (всередині кристалів циркону). Отримані дані дали змогу підтвердити висновки попередників про неоднорідність середовища кристалізації циркону з сієнітів плутону, доповнити їх та систематизувати. Склад мінеральних фаз із включень у цирконі частково відрізняється від мінерального складу великовисківських сієнітів, що робить мінеральні фази у кристалах перспективними для пошуку нових мінеральних видів.

Ключові слова: циркон, мінеральні включення, незмішуваність розплавів, Великовисківський масив.

Література:

 1. Азовское редкоземельное месторождение Приазовского мегаблока Украинского щита (геология, минералогия, геохимия, генезис, руды, комплексные критерии поисков, проблемы эксплуатации) / Е.М. Шеремет, В.С. Мельников, С.Н. Стрекозов, Н.А. Козар, Д.К. Возняк, А.А. Кульчицкая, С.Г. Кривдик, Б.В. Бородыня, Т.П. Волкова, Е.В. Седова, А.А. Омельченко, Ю.И. Николаев, Л.Д. Сетая, Н.Г. Агаркова, Е.Е. Гречановская, Н.В. Фощий, В.Н. Екатериненко. Донецк: Ноулидж, 2012. 374 с.
 2. Вишневський О.А., Квасниця В.М., Квасниця І.В., Шумлянський Л.В., Гурненко І.В. Циркон із білокоровицьких протерозойських пісковиків (кристаломорфологія, анатомія, хімічний склад, мінеральні включення, генезис). Записки УМТ. 2015. 12. С. 88—102.
 3. Возняк Д.К., Соболєв В.Б., Кульчицька Г.О., Бельський В.М., Галабурда Ю.А. Вміст цирконію і рідкісних земель у природно й експериментально загартованих стеклах первинних магматичних включень у цирконі рудної зони Азовського Zr-RЕЕ родовища (Приазовський мегаблок Українського щита). Допов. НАН України. 2012. № 3. С. 110—117.
 4. Герасимець І.М., Кульчицька Г.О., Гречановська О.Є. Особливості циркону з Великовисківського сієнітового масиву (Український щит). Мінерал. журн. 2018. 40, № 2. С. 17—26. doi: https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.02.017
 5. Герасимець І.М., Кульчицька Г.О., Бельський В.М. Особливості умов утворення метаміктних мінералів у лужнопольовошпатових сієнітах Українського щита. Мінерал. журн. 2019. 41, № 1. С. 35—48. doi: https://doi.org/10.15407/mineraljournal.41.01.035
 6. Квасниця В.М., Вишневський О.А., Квасниця І.В., Гурненко І.В. Дипірамідальні кристали циркону із лужних порід Приазов’я. Мінерал. журн. 2016. 38, № 3. С. 9—23. doi: https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.03.009
 7. Кривдик С.Г., Ткачук В.И. Петрология щелочных пород Украинского щита. Киев: Наук. думка, 1990. 407 с.
 8. Кривдік С.Г., Безсмолова Н.В. Петрологічні та геохімічні особливості сієнітів Великовисківського масиву (Корсунь-Новомиргородський плутон, Україна). Геол. журн. 2011. № 3. С. 39—45.
 9. Крочук В.М., Легкова Г.В., Галабурда Ю.А., Орса В.И., Усова Л.В. Кристаллогенезис циркона из сиенитов Корсунь-Новомиргородского плутона (Украинский щит). Минерал. журн. 1989. 11, № 6. С. 18—29.
 10. Кульчицька Г.О., Пономаренко О.М., Черниш Д.С. Чому в Україні не відкривають нові мінерали? Мінерал. журн. 2019. 41, № 1. С. 15—22. doi: https://doi.org/10.15407/mineraljournal.41.01.015
 11. Курило С.І., Степанюк Л.М., Зюльцле О.В., Зюльцле В.В. Мінеральні включення в кристалах циркону порід Брусилівської шовної зони. Записки УМТ. 2013. 10. С. 46—54.
 12. Katayama I., Maruyama S. Inclusion study in zircon from ultrahigh-pressure metamorphic rocks in the Kokchetav massif: an excellent tracer of metamorphic history. J. Geol. Soc. 2009. 166. Р. 783—796. doi: https://doi.org/10.1144/0016-76492008-019
 13. Kerrich R., King R. Hydrothermal zircon and baddeleyite in Val-d'Or Archean mesothermal gold deposits: characteristics, compositions, and fluid-inclusion properties, with implications fortiming of primary gold mineralization. Canad. J. Earth Sci., 1993. 30. P. 2334—2351. doi: https://doi.org/10.1139/e93-203
 14. Liu J., Ye K., Maruyama S., Cong B., Fan H. Mineral Inclusions in Zircon from Gneisses in the Ultrahigh-Pressure Zone of the Dabie Mountains, China. The Journal of Geology. 2011. 109, № 4. P. 523—535. doi: https://doi.org/10.1086/320796
 15. Massonne H.-J., Nasdala L. Characterization of an early metamorphic stage through inclusions in zircon of a diamondiferous quartzofeldspathic rock from the Erzgebirge, Germany. Amer. Miner. 2003. 88. P. 883—889. doi: https://doi.org/10.2138/am-2003-5-618
 16. Spandler C., Hermann J., Rubatto D. Exsolution of thortveitite, yttrialite, and xenotime during low-temperature recrystallization of zircon from New Caledonia, and their significance for trace element incorporation in zircon. Amer. Miner. 2004. 89. P. 1795—1806. doi: https://doi.org/10.2138/am-2004-11-1226
 17. Voznyak D., Kulchytska H., Vyshnevskyi O., Ostapenko S. Sing of Magma Liquation in Mineral of the Azov Zr-REE Deposit (Ukrainian Shield). Alkaline Rocks: Petrology, Mineralogy, Geochemistry: Sci. conf. dedicated to the Memory of J.A. Morozewicz (Kyiv, 19—21 Sept., 2010), M.P. Semenenko Inst. Geochem., Mineral. and Ore Formation of the NAS of Ukraine. Kyiv, 2010. P. 67—68.
File_attachments: