І.М. Наумко. РОЗВИТОК ІДЕЙ АКАДЕМІКА В.І. ВЕРНАДСЬКОГО У МОНОГРАФІЇ ПЕТРА БІЛОНІЖКИ "ГЕОХІМІЯ БІОСФЕРИ"

Українська

І.М. Наумко

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

79060, м. Львів, Україна, вул. Наукова, 3-a

E-mail: igggk@mail.lviv.ua

РОЗВИТОК ІДЕЙ АКАДЕМІКА В.І. ВЕРНАДСЬКОГО У МОНОГРАФІЇ ПЕТРА БІЛОНІЖКИ "ГЕОХІМІЯ БІОСФЕРИ"

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2019, 41 (2): 100-102

Анотація: 

У 2018 р. вийшла друком монографія "Геохімія біосфери" (автор — Петро Білоніжка, Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. 182 с.). У ній описано геохімію біосфери, висвітлено природу взаємозв’язку живих організмів із навколишнім природним середовищем, фізико-хімічні умови існування життя на Землі, хімічний склад, енергетичні особливості та еволюційні зміни організмів, з’ясовано вплив живої речовини на утворення осадових порід, ґрунтів, руд і мінералів, процеси міграції хімічних елементів та зміну хімічного складу атмосфери, гідросфери і поверхні літосфери.

Ключові слова: Петро Білоніжкa, геохімія, біосфера, Володимир Вернадський, Земля.

File_attachments: