В.О. Сьомка. НОВІ ДАНІ ПРО РЕЧОВИННИЙ СКЛАД І ВІК РУДОНОСНИХ СКАРНІВ ВОЛИНСЬКОГО МЕГАБЛОКУ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.41.03.035

УДК 552.161 + 550.93

НОВІ ДАНІ ПРО РЕЧОВИННИЙ СКЛАД І ВІК РУДОНОСНИХ СКАРНІВ ВОЛИНСЬКОГО МЕГАБЛОКУ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

В.О. Сьомка, Л.М. Степанюк, Т.І. Довбуш, О.Б. Висоцький, С.М. Бондаренко, Л.В. Сьомка

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: syomka1949@gmail.com

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2019, 41 (3): 35-46

Анотація: 

Наведені нові мінералого-петрографічні та радіогеохронологічні дані про вапнисті скарни Корвінівської та перетворені магнезіальні скарни Кочерівської ділянок, розташованих у південно-східній частині Волинського мегаблоку Українського щита (УЩ). На Корвінівській ділянці скарни спостережено у вигляді жильних інфільтраційних тіл серед біотит-плагіоклазових гнейсів. Головними мінералами скарнів є рогова обманка, піроксен, гранат, основний плагіоклаз і епідот. Акцесорні мінерали представлені апатитом, сфеном і ортитом. З рудних мінералів наявний халькопірит. На Кочерівській ділянці скарни утворюють тіла пластової та лінзоподібної форми на контакті карбонатних та алюмосилікатних порід і просторово пов’язані з Кочерівським та Забілоцьким масивами апліт-пегматоїдних гранітів. Головними мінералами скарнів є піроксен, флогопіт, скаполіт, мікроклін, тремоліт, серпентин і кальцит. У флогопіт-тремолітових екзоскарнах зафіксовано шеєліт. Уперше отримано датування віку скарнів за сфеном у Волинському мегаблоці за класичним U-Pb методом. Встановлено два етапи формування скарнів Волинського мегаблоку. Перший — магматичний етап формування вапнистих скарнів. Середнє зважене значення віку скарнів за ізотопним відношенням 207Pb/206Pb у сфені складає — 2042,8 ± 3,7 млн рр. Такі дані реально відображають вік утворення високотемпературних мінеральних асоціацій скарнів магматичного етапу. Адже вік гранітів "бистріївського" типу, з якими генетично пов’язані скарни Кочерівської структурно-тектонічної зони, за цирконом і монацитом складає 2080 млн рр. Процес скарноутворення майже на 40 млн рр. молодший за вік гранітів, що свідчить про їхню тривалу еволюційну кристалізацію. Другий етап — постмагматичний — утворення перетворених магнезіальних скарнів. Середньозважене значення віку скарнів за ізотопним відношенням 207Pb/206Pb у сфені складає 1988 ± 1,2 млн рр. Такі дані добре узгоджуються з раніше встановленим нами віком (калій-аргоновим методом за флогопітом) перетворених магнезіальних скарнів УЩ, який складає 1980 млн рр. Цей етап є найпродуктивнішим для утворення шеєлітової мінералізації в південно-східній частині Волинського мегаблоку УЩ.

Ключові слова: Волинський мегаблок, вапнисті скарни, перетворені магнезіальні скарни, вік, сфен, магматичний етап, постмагматичний етап.

Література:

  1. Державна геологічна карта України. Аркуш М-35-ХVIII (Фастів), Центральноукраїнська серія. 1 : 200 000 / К.Ю. Єсипчук, Б.Д. Возгрін, Р.М. Довгань, Г.В. Калініна, К.В. Когут, С.Г. Кривдік, С.С. Красовський, М.І. Орлюк, В.І. Орса, І.К. Пашкевич, В.М. Скобелєв, Л.М. Степанюк. Київ, 2002. 90 с.
  2. Зарайский Г.П., Стояновская Ф.М. Экспериментальное изучение зональности и физико-химических условий образования биметасоматических скарнов. Метасоматизм и рудообразование. М.: Наука, 1984. С. 283—309.
  3. Нечаев С.В., Сёмка В.А. Скарны Украины. Киев: Наук. думка, 1989. 212 с.
  4. Нечаев С.В., Сёмка В.А., Бойко А.К. О времени образования скарнов Украинского щита. Геол. журн. 1990. № 3. С. 141—144.
  5. Степанюк Л.М., Єсипчук К.Ю., Бойченко С.О., Скобелєв В.М., Довбуш Т.І., Щербак Д.М. Про час формування гранітів басейну річок Тетерів та Ірпінь. Минерал. журн. 2000. 22, № 1. С. 115—118.
  6. Шабынин Л.И. Формация магнезиальных скарнов. М.: Наука, 1973. 214 с.
  7. Krough T.E. A law contamination method for hedrotermal decomposition of zircon and extraction of U and Pb for isotopic age determination. Geochim. et Cosmochim. acta. 1973. 37, № 3. P. 485—494.
  8. Ludwig K.R. Pb Dat for MS-DOS, version 1.06. U.S. Geol. Survey Open-File Rept. 1989. 542, № 88. Р. 40.
  9. Ludwig K.R. ISOPLOT for MS-DOS, version 2.0. U.S. Geol. Survey Open-File Rept. 1990. 557, № 88. Р. 38.

PDF

Українська