Л.С. Осьмачко. ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ СТРУКТУРИ РОСИНСЬКО-ТІКИЦЬКОГО МЕГАБЛОКУ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.41.03.053

УДК 551.242.1

ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ СТРУКТУРИ РОСИНСЬКО-ТІКИЦЬКОГО МЕГАБЛОКУ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

Л.С. Осьмачко

ДУ "Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України"

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34-а

E-mail: osml@ukr.net

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2019, 41 (3): 53-63

Анотація: 

Обґрунтовано, що південно-західна частина Росинсько-Тікицького мегаблоку Українського щита формувалася, як мінімум, за шість етапів дислокаційних перетворень кристалічної основи у ході зміни напрямів прикладання тектонічних зусиль. Становлення структур перших п’яти етапів відбувалося в зсувових умовах за поступового зниження РТ параметрів геологічного середовища від гранулітової до зеленосланцьової фації метаморфізму. Пізніші структури є постметаморфічними, вони підсилюють та ускладнюють раніш усталений структурний план. Відштовхуючись від принципу самоподібності дислокаційних структур на всіх рівнях їх петроструктурної організації, можна вважати Росинсько-Тікицький мегаблок гібридною дислокаційною макроструктурою, що формувалася так само, як і детально досліджена його частина. На основі систематизації даних щодо будови Володарської складчастої форми за принципом ієрархічності, показано, що цей рудоперспективний об’єкт є високовпорядкованою дислокаційною структурою й займає закономірну структурну позицію в палеопротерозойському структурному рисунку даної частини Українського щита.

Ключові слова: Росинсько-Тікицький мегаблок, генерації структур, синзсувові утворення, етапи формування.

Література:

 1. Геологическая карта кристаллического основания Украинского щита м-ба 1 : 500 000 с объясн. зап. / В.М. Клочков, В.Г. Пастухов, И.К. Пашкевич; Гл. ред. Н.П. Щербак. Киев: Мингео УССР, Центр. темат. эксп., 1983.
 2. Геолого-геофизическая модель Немировско-Кочерoвской шовной зоны Украинского щита / А.В. Анциферов, Е.М. Шеремет, К.Е. Есипчук, В.А. Анциферов, П.И. Пигулевский. Донецк: Вебер, 2009. 253 с.
 3. Железисто-кремнистые формации Украинского щита / Отв. ред. Н.П. Семененко. Киев: Наук. думка, 1978. Т. 1. 327 с.
 4. Кореляційна хроностратиграфічна схема раннього докембрію Українського щита (схема та поясн. зап.) / К.Ю. Єсипчук, О.Б. Бобров, Л.М. Степанюк, М.П. Щербак, Є.Б. Глеваський, В.М. Скобелєв, А.С. Дранник, М.В. Гейченко. Київ: УкрДГРІ, НСК України, 2004. 30 с.
 5. Метаморфические и метасоматические комплексы Среднего Побужья / С.В. Горяйнов, Д.В. Денисенко, О.А. Дивицкий. Харьков: Экограф, 2003. 167 с.
 6. Мычак С.В. Кинематика формирования западной и центральной частей Украинского щита в период 2,05—2,02 млрд лет назад. Геофиз. журн. 2015. 37. № 1. С. 83—99.
 7. Мичак С.В., Муровська Г.В., Поляченко Є.Б., Бельський В.М. Напружено-деформований стан земної кори Побузького гірничо-рудного району на ділянці Гайворон-Завалля. Геофиз. журн. 2018. 40. № 2. С. 95—107.
 8. Осьмачко Л.С. Голованівська шовна зона як гібридна дислокаційна структура. Мінеральні ресурси України. 2012. № 4. С. 23—32.
 9. Осьмачко Л.С., Паталаха М.Є. Новоград-Волинська структура — продукт відроджених та накладених тектонічних потоків раннього докембрію. Геол. журн. 2007. № 1. С. 70—76.
 10. Паталаха Е.И. Геодинамическая схема Волынского мегаблока (специфика компрессионного развития). Геология и полезные ископаемые Мирового океана. 2006. № 4. С. 67—69.
 11. Шевчук В.В., Павлов Г.Г. Тектонофизические условия формирования кристаллизационной сланцеватости. Геофиз. журн. 2003. № 5. С. 76—83.

PDF

Українська