З.В. Карли. МИКОЛАЇВСЬКИЙ РУДОПРОЯВ REE-U-Th МІНЕРАЛІЗАЦІЇ В ПОБУЗЬКОМУ УРАНОВОРУДНОМУ РАЙОНІ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.41.03.064

УДК 552.13 + 553.2

МИКОЛАЇВСЬКИЙ РУДОПРОЯВ REE-U-Th МІНЕРАЛІЗАЦІЇ В ПОБУЗЬКОМУ УРАНОВОРУДНОМУ РАЙОНІ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

З.В. Карли, С.М. Бондаренко, В.О. Сьомка, Л.М. Степанюк, Л.В. Сьомка

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: karly@nas.gov.ua

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2019, 41 (3): 64-80

Анотація:

Миколаївський рідкісноземельно-уран-торієвий рудопрояв розташований у північно-східному екзоконтакті Вознесенського масиву апліт-пегматоїдних гранітів, безпосередньо в зоні Первомайського глибинного розлому. З’ясовано мінералого-петрографічні особливості речовинного складу рудопрояву. Розкриті свердловинами породи представлені метаморфічними, ультраметаморфічними, магматичними і метасоматичними утвореннями. До найдревніших належать метаморфічні породи кам’яно-костуватської світи. Тут вони зазнали інтенсивних процесів катаклазу і мілонітизації, з якими пов’язані широко розвинені процеси хлоритизації, турмалінізації, окварцювання і кремнієво-лужного метасоматозу. Рудна мінералізація в породах представлена акцесорною та накладеною рідкісноземельно-уран-торієвою і сульфідною. Акцесорна мінералізація приурочена до апліт-пегматоїдних гранітів і представлена цирконом, монацитом та апатитом. Рідкісноземельно-уран-торієва мінералізація приурочена до зон катаклазу апліт-пегматоїдних гранітів і гнейсів та представлена монацитом, ксенотимом, уранінітом, бранеритом і невідомим залізо-урановим мінералом. Найконтрастніша уран-рідкісноземельно-торієва мінералізація трапляється у кварц-біотит-калішпатових метасоматитах і гранат- та силіманітовмісних аляскітових аплітах. Сульфідна мінералізація широко поширена в катаклазованих апліт-пегматоїдних гранітах і турмалін- та графітовмісних глиноземистих гнейсах.

Ключові слова: уран, торій, монацит, уранініт, граніти, метасоматити, рудоутворення.

Література:

  1. Бондаренко С.М., Карли З.В., Степанюк Л.М., Сьомка В.О., Донський М.О., Сьомка Л.В. Гайворонський рудопрояв калій-уранової формації: мінералогія, геохімія, час формування. Мінерал. журн. 2014. 36, № 4. С. 107—121.
  2. Бондаренко С.М., Карли З.В., Степанюк Л.М., Сьомка В.О., Донський М.О., Сьомка Л.В. Заваллівський рудопрояв калій-уранової формації: мінералогія, геохімія, час формування, Геохімія та рудоутворення. 2014. Вип. 34. С. 3—17.
  3. Бондаренко С.М., Степанюк Л.М., Карли З.В., Сьомка В.О., Донський М.О., Сьомка Л.В. Хмільницький рудопрояв калій-уранової формації: мінералогія, геохімія, час формування, Мінерал. журн. 2015. 37, № 4. С. 106—122.
  4. Державна геологічна карта України. Центральноукраїнська серія. Аркуш L-36-II (Вознесенськ). 1 : 200 000. Київ, 2004. 112 с.
  5. Карли З.В., Карли В.Е., Сьомка В.О. Нові рудопрояви калій-уранової формації у Дністровсько-Бузькому мегаблоці УЩ. Сб. науч. тр. SWorld. 2014. 32, № 1. Иваново: Маркова АД, 2014. С. 10—17.
  6. Карли З.В., Бондаренко С.М., Степанюк Л.М., Сьомка В.О. Рідкісноземельно-уран-торієва мінералізація Заваллівського рудопрояву (Дністерсько-Бузький мегаблок Українського щита). Геол.-мінерал. вісник Криворізького нац. ун-ту. 2014. № 1—2 (31—32). С. 85—91.
  7. Карли З.В., Сьомка В.О., Бондаренко С.М., Степанюк Л. М. Епігенетична ураново-рудна мінералізація Гайворонського рудопрояву Українського щита. Допов. НАН України. 2015. № 1. С. 30—35.
  8. Карли З.В., Сьомка В.О., Степанюк Л.М., Бондаренко С.М., Сьомка Л.В. Геохімічні особливості кристалічних порід центральної частини Кочерівської западини (Український щит). Геохімія та рудоутворення. 2015. Вип. 35. С. 18—25.
  9. Степанюк Л.М., Сьомка В.О., Курило С.І., Бондаренко С.М., Довбуш Т.І. Уран-свинцевий вік гранітів Вознесенського масиву (Інгульський мегаблок Українського щита). Допов. НАН України. 2016. № 8. С. 79—86.
  10. Сьомка В.О., Бондаренко С.М., Паталаха М.Є., Ващенко В.П., Бондаренко І.М. Новий рудопрояв калій-уранової формації в Кочерівській тектонічній зоні (Північно-Західний район Українського щита). Мінерал. журн. 2006. 28, № 4. С. 59—75.

PDF

Українська