Н.О. Крюченко. ГЕОХІМІЯ ҐРУНТІВ ДОЛИНИ НАРЦИСІВ ТА УРОЧИЩА СПІВАКОВЕ (ЗАКАРПАТТЯ)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.41.04.050

УДК 550.42 (477.87)

ГЕОХІМІЯ ҐРУНТІВ ДОЛИНИ НАРЦИСІВ ТА УРОЧИЩА СПІВАКОВЕ (ЗАКАРПАТТЯ)

Н.О. Крюченко 1, Е.Я. Жовинський 1, П.С. Папарига 2

1 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: nataliya.kryuchenko@gmail.com, zhovinsky@ukr.net

2 Карпатський біосферний заповідник Міністерства  охорони навколишнього природного середовища України

90600, м. Рахів, Україна, вул. Красне Плесо, 77

E-mail: paparyga@ukr.net

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2019, 41 (4): 50-60

Анотація: 

Уперше виконано геохімічні дослідження екосистем нарциса вузьколистого (Narcissus angustifolius subsp. Radiiflorus, далі N. angustifolius) заповідних масивів Карпатського біосферного заповідника —Долини нарцисів (рівнинна частина) та урочище Співакове (низькогір'я). Визначено мікроелементний склад (Li, Be, Al, Cd, Sb, V, Cr, Fe, Mn, Ni, Cu, Zn, Mo, Ag, Hg, Sr, Co, As, Sn, Se, Rb, Nb, Cs, Ba, Pb, Bi, Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) ґрунтів та частин N. angustifolius (корені, цибулини, листя, квіти) (за даними ICP-MS). Складено ряди біологічного поглинання хімічних елементів N. angustifolius, завдяки чому виокремлено групи елементів: біологічного накопичення (Mn, Cu, Zn, Mo, Cd, Hg, Sn, Sb, Sr, Rb) та біологічного захоплення  різними частинами N. angustifolius. Установлено, у N. angustifolius масиву Долина нарцисів максимальне накопичення мікроелементів відбувається у коріннях і листях, а урочища Співакове — у квітах. Порівняння отриманих даних N. angustifolius, дало змогу виділити групу елементів енергійного накопичення (Ах): масив Долина нарцисів — Sn (23), Cd (6), Sb (5), урочище Співакове — Sn (16), Sr (13), Zn (5), Rb (2). Проаналізовано надходження кожного елемента у N. аngustifolius та встановлено їх необхідність для існування екосистеми. На основі аналізу хімічного складу ґрунтотвірних порід, ґрунтів та N. angustifolius припущено, що їхнє щільне зростання у масиві Долина нарцисів пов’язано з наявністю вигорлат-гутинських ефузивів (андезитів, базальтів та їхніх туфів), суглинисто-супіщаних буроземних ґрунтів, які є оптимальними за геохімічним складом для зростання нарцисів.

Ключові слова: геохімія довкілля, нарцис вузьколистий (N. angustifolius), масив Долина нарцисів, урочище Співакове, мікроелементний склад, біологічне накопичення, біологічне захоплення.

Література:

 1. Авессаломова И.А. Геохимические показатели при изучении ландшафтов. М.: Моск. гос. ун-т., 1978. 108 с.
 2. Волощук М.І., Глеб Р.Ю., Кабаль М.В., Сухарюк Д.Д. Раритетні рослинні угруповання, що охороняються на території Карпатського біосферного заповідника. Природа Карпат. 2017. № 1. С. 28—36.
 3. Габинет М.П., Кульчицкий Я.О., Матковский О.И. Геология и полезные ископаемые Украинских Карпат. Львов: Вища шк., 1976. Ч. 1. 200 с.
 4. Голышин Н.М. Фунгициды. М.: Колос, 1993. 319 с.
 5. Душенков В., Раскин И. Фиторемедиация: зеленая революция в экологии. Химия и жизнь — XXI век. М.: Наука, 1999. 11. С. 48—49.
 6. Лозиняк П., Місюра Я. Особливості геологічної будови донеогенового фундаменту Закарпатського прогину. Геологія і геохімія горючих копалин. 2010. № 3—4 (152—153). С. 73—84.
 7. Національний атлас України / Відп. ред. Л.Г. Руденко. Київ: ДНВП Картографія, 2007. 440 с.
 8. Перельман А.И. Геохимия. М.: Высшая шк., 1979. 423 с.
 9. Покиньчереда В.Ф., Волощук М.І., Піпаш Л.І, Папарига П.С. Актуальні проблеми збереження водно-болотних угідь Карпатського біосферного заповідника. Природа Карпат. 2016. № 1. С. 73—83.
 10. Поп С.С. Природні ресурси Закарпаття. Ужгород: Ужгородський нац. ун-т, 2003. 296 с.
 11. Природа Закарпатської області / Відп. ред. К.І. Геренчук. Львів: Вища шк., 1981. 156 с.
 12. Справочник химика / Отв. Ред. Б.В. Никольский. М.: Химия, 1966. 1072 с.
 13. Сущик Ю.Я. Геохимия зоны гипергенеза Украинских Карпат. Киев: Наук. думка, 1978. 210 с.
 14. Устименко П.М., Дубина Д.В., Гамор Ф.Д. Рослинність заповідного масиву "Долина нарцисів": сучасний стан та динамічні тенденції. Укр. ботаніч. журн. 2007. 64, № 2. С. 195—205.
 15. Щербаков А.П., Рудай И.Д. Плодородие почв, круговорот и баланс питательных веществ. М.: Колос, 1983. 189 с.
 16. Kricsfalusi V.V., Komendar V.I. Ecological and biological features, ways of protection and regeneration of the natural area of Narcissus angustifolius Curt. in the basin of the Tisza river. Tiscia an ecological journal. Hungary: University of Szeged, 1985. 20. C. 99—110.
 17. Zhovinsky E.Ya., Kryuchenko N.O., Paparyha P.S. Geochemistry of Environmental Objects of the Carpathian Biosphere Reserve. Kyiv, 2013. 100 р.

PDF

Українська