Про журнал

Науково-теоретичний журнал "Мінералогічний журнал" заснований у вересні 1979 року.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 12859-1743 ПР від 16.06.2007 р.

ISSN 2519-447X (електронний), ISSN 2519-2396 (друкований) (ISSN 0204-3548 використовувався для назви «Минералогический журнал» з 1979 по 2003 р.) 

Правильне скорочення назви видання відповідно до ISSN, рекомендоване для оформлення посилань
для електронного:
ISSN 2519-447X, Key title: Mìneralogìčnij žurnal (Online), Abbreviated key title: Mìneral. ž. (Online), Parallel title: Mineralogical journal, Parallel title: Mineralogičeskij žurnal;
для паперового: ISSN 2519-2396, Key title: Mìneralogìčnij žurnal, Abbreviated key title: Mìneral. ž., Parallel title: Mineralogical journal, Variant title: Mineralogical journal (Ukraine).

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновники: Національна академія наук України; Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Видавець: Видавничий дім "Академперіодика"

Періодичність: 4 рази на рік

Проблематика: висвітлення питань з мінералогії, біомінералогії, геохронології, пошукової та екологічної геохімії, петрології, рудоутворення, мінералогічних і геохімічних методів пошуку та оцінки родовищ корисних копалин.

Українська