Про журнал

"Мінералогічний журнал" Науково-теоретичний журнал Заснований у вересні 1979 року Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 12859-1743 ПР від 16.06.2007 р. ISSN 2519-447X (електронний), ISSN 2519-2396 (друкований) ISSN 0204-3548 використовувався для назви «Минералогический журнал» з 1979 по 2003 р. Правильне скорочення назви видання відповідно до ISSN, рекомендоване для оформлення посилань для електронного: ISSN 2519-447X Key title: Mìneralogìčnij žurnal (Online) Abbreviated key title: Mìneral. ž. (Online) Parallel title: Mineralogical journal Parallel title: Mineralogičeskij žurnal Для паперового: ISSN 2519-2396 Key title: Mìneralogìčnij žurnal Abbreviated key title: Mìneral. ž. Parallel title: Mineralogical journal Variant title: Mineralogical journal (Ukraine) Мова видання: українська, російська, англійська Засновник: Національна академія наук України; Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України Видавець: Видавничий дім "Академперіодика" Періодичність: 4 рази на рік Проблематика: Висвітлення питань з мінералогії, біомінералогії, геохронології, пошукової та екологічної геохімії, петрології, рудоутворення, мінералогічниї і геохімічних методів пошуку та оцінки родовищ корисних копалин.

Українська