Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР Пономаренко Олександр Миколайович (Київ) — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім.М.П.Семененка НАН України, доктор геологічних наук, професор, академік НАН України ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА Кривдік Степан Григорович (Київ) — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім.М.П.Семененка НАН України, доктор геолого-мінералогічних наук, професор Павлишин Володимир Іванович (Київ) — Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, доктор геолого-мінералогічних наук, професор Щербак Микола Петрович (Київ) — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України, доктор геолого-мінералогічних наук, академік НАН України ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР РЕДКОЛЕГІЇ Кульчицька Ганна Олександрівна (Київ) — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім.М.П.Семененка, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ Асхабов Асхаб Магомедович (Сиктивкар, Росія) — Інститут геології Комі НЦ Уральського відділення РАН, доктор геолого-мінералогічних наук, академік РАН Бобров Олександр Борисович (Київ) — ПВНЗ "Інститут Тутковського", доктор геолого-мінералогічних наук, професор Єрьомін Микола Миколайович (Москва, Росія) — Геологічний факультет Московського державного університету ім.М.В.Ломоносова, доктор хімічних наук, професор Жовинський Едуард Якович (Київ) — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім.М.П.Семененка НАН України, доктор геолого-мінералогічних наук, член-кореспондент НАН України Загнітко Василь Миколайович (Київ) — Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, доктор геолого-мінералогічних наук, професор Квасниця Віктор Миколайович (Київ) — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім.М.П.Семененка НАН України, доктор геолого-мінералогічних наук, професор Міхалік Марек (Краків, Польща) — Інститут геологічних наук Ягеллонського університету, доктор наук, професор Наумко Ігор Михайлович (Львів) — Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, доктор геологічних наук, професор Перетяжко Ігор Сергійович (Іркутськ, Росія) — Інститут геохімії ім.О.П.Виноградова Сибірського відділення РАН, доктор геолого-мінералогічних наук Степанюк Леонід Михайлович (Київ) — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім.М.П.Семененка НАН України, доктор геологічних наук, член-кореспондент НАН України Сьомка Володимир Олексійович (Київ) — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім.М.П.Семененка НАН України, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник Удубаша Георг (Бухарест, Румунія) — Інститут геології, доктор наук, академік Хоменко Володимир Михайлович (Київ) — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім.М.П.Семененка НАН України, кандидат геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник Шнюков Євген Федорович (Київ) — Відділення морської геології та осадочного рудоутворення Національного науково-природничого музею НАН України, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, академік НАН України

Українська