44 (4)

ЗМІСТ

Мінералогія

Гречановська О.Є., Луньова І.М., Курило С.І., Бельський В.М. Нові дані з кристалохімії метаміктних мінералів Великовисківського масиву (Український щит)

Павлишин В.І., Черниш Д.С., Кульчицька Г.О., Матковський О.І. Деякі закономірності взаємозв’язку генезису та розподілу мінералів у надрах

Возняк Д.К., Степанюк Л.М., Довбуш Т.І., Вишневський О.А. Вік і тривалість росту кристалів у камерах пегматитів Волині (Український щит)

Петрологія

Кривдік С.Г., Дубина О.В., Бельський В.М. Нові види основних порід у Корсунь-Новомиргородському анортозит-рапаківігранітному плутоні як індикатор його петрогенезису

Геохімія

Крюченко Н.О., Жовинський Е.Я., Папарига П.С., Жук О.А., Кухар М.В. Хімічний склад води з джерел Карпатського біосферного заповідника

Артеменко Г.В., Шумлянський Л.В., Швайка І.А., Бутирін В.К. Вік ганнівських гранітів (Cередньопридніпровський мегаблок Українського щита)

Shabalin B.G., Yaroshenko K.K., Lavrynenko O.M., Pavlenko O.Yu. The Chemical and Mineral Composition of Natural Zeolites and Their Sorption Properties During Ozonation With Drain Water From Nuclear Power Plants

Степанюк Л.М., Бобров О.Б., Яськевич Т.Б., Шпильчак В.О. Геохронологія гранітоїдів Добропільського масиву Приазов’я (Український щит)

Рудоутворення

Сьомка В.О., Пономаренко О.М., Степанюк Л.М., Бондаренко C.М., Сукач В.В., Курило C.І., Донський М.О. Літієві руди Станкуватського і Полохівського рудних полів (Український щит)

Сукач В.В., Рязанцева Л.О., Бондаренко С.М., Котенко М.С. Мінералізація молібдену комплексного Au-Mo  родовища Балка Золота (Середнє Придніпров’я, Український щит)

Історія науки

Матковський О.І., Сливко Є.М. Історія мінералогії в працях академіка Євгена Лазаренка, його учнів і послідовників (до 110-річчя від дня народження вченого)

Піонер-засновник нової науки Володимир Калюжний (до 100-річчя від дня народження)

Хроніка

Професор Зоя Максимівна Ляшкевич (до 90-річчя від дня народження)

Миколі Миколайовичу Павлуню — 70

Ковальчук М.С. Відкриття Геологічного музею у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова

Рішення Всеукраїнської наукової конференції "Геологічна будова і корисні копалини України"

Втрати науки

Світлої пам’яті Євгена Федоровича Шнюкова: Вченого, Мореплавця, Людини!

Українська