Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
Пономаренко Олександр Миколайович
—  Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, директор, доктор геологічних наук, академік НАН України, професор.

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
Кривдік Степан Григорович — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України, зав. відділу, доктор геолого-мінералогічних наук, професор.
Павлишин Володимир Іванович — Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, доктор геолого-мінералогічних наук, професор.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР РЕДКОЛЕГІЇ
Луньова Ірина Миколаївна  — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України, мол. наук. співробітник, кандидат геологічних наук.

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Багінські Богуслав (Варшава, Польща) — Варшавський університет, геологічний факультет, доктор наук, професор.
Беккер Андрій (Ріверсайд, США) — Каліфорнійський університет, факультет наук про Землю, доцент, ад’юнкт-професор.
Бобров Олександр Борисович  — ПВНЗ "Інститут Тутковського", директор, доктор геолого-мінералогічних наук, професор.
Броска Ігор (Братислава, Словаччина) — Інститут природничих наук САН, доктор природничих наук.
Гаведа Александра-Лідія (Катовиці, Польща) — Сілезький університет в Катовицях, Інститут наук про Землю, доктор філософії (PhD), професор. 
Гейгер Чарльз Артур (Зальцбург, Австрія)  — Зальцбурзький університет, доктор наук, професор.
Євтєхов Валерій Дмитрович (Кривий Ріг) — ДВНЗ "Криворізький національний університет", зав. кафедри, доктор геолого-мінералогічних наук, професор.
Єрьомін Микола Миколайович (Москва, Російська Федерація) — Московський державний університет, зав. кафедрою, доктор хімічних наук, професор.
Жовинський Едуард Якович — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, зав. відділу, доктор геолого-мінералогічних наук, чл.-кор. НАН України, професор.
Загнітко Василь Миколайович — Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доктор геолого-мінералогічних наук, професор.
Камінський Фелікс Вітольдович (Західний Ванкувер, Канада) — президент KM Diamond Exploration Ltd, доктор геолого-мінералогічних наук, академік РАЕН,  професор.
Квасниця Віктор Миколайович — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, зав. відділу, доктор геолого-мінералогічних наук, професор.
Кульчицька Ганна Олександрівна — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка, гол. наук. співробітник, доктор геологічних наук, ст. наук. співробітник.
Міхалік Марек (Краків, Польща) — Ягеллонський університет, Інститут геологічних наук, доктор наук, професор.
Наумко Ігор Михайлович (Львів) — Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, зав. відділу, доктор геологічних наук, професор.
Перетяжко Ігор Сергійович (Іркутськ, Російська Федерація) — Інститут геохімії ім. О.П. Виноградова СВ РАН, пров. наук. співробітник, доктор геолого-мінералогічних наук.
Савлович Збігнєв (Краків, Польща) — Інститут геологічних наук Ягеллонського університету, професор.
Семененко Віра Пантелеївна — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, зав. відділу, доктор геолого-мінералогічних наук, чл.-кор. НАН України, професор.
Соесу Альвар (Таллінн, Естонія) — Талліннський технічний університет, Геологічний інститут, доктор філософії (PhD), професор. 
Степанюк Леонід Михайлович — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, заступник директора, доктор геологічних наук, чл.-кор. НАН України, професор.
Сьомка Володимир Олексійович — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, зав. відділу, доктор геологічних наук, ст. наук. співробітник.
Таран Михайло Миколайович Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, зав. відділу, доктор геолого-мінералогічних наук, ст. наук. співробітник.
Франц Герхард (Берлін, Німеччина) — Технічний університет Берліна, доктор наук, професор.
Хоменко Володимир Михайлович — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, пров. наук. співробітник, кандидат геолого-мінералогічних наук, ст. наук. співробітник.
Шнюков Євген Федорович (Київ) — Державна наукова установа "Центр проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення НАН України", почесний директор, доктор геолого-мінералогічних наук, академік НАН України, професор.
Шумлянський Леонід Владиславович  — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, доктор геологічних наук, ст. наук. співробітник.

Українська