40 (4)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.04

До 100-річчя Національної академії наук України

ПОНОМАРЕНКО О.М., ЖОВИНСЬКИЙ Е.Я., СТЕПАНЮК Л.М., ЗАГНІТКО В.М., КУРАЄВА І.В. Геохімія в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка Національної академії наук України
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (4): 5-13
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.04.005
Текст

СЬОМКА В.О., СУКАЧ В.В., БОНДАРЕНКО С.М., КАРЛИ З.В., ДОНСЬКИЙ М.О. Деякі актуальні аспекти розвитку напряму рудоутворення в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка Національної академії наук України
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (4): 14-20
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.04.014
Текст

Г.Б. НАУМОВ, Т.К. БЕРКЕЛІЄВ, О.Ф. МИРОНОВА. Теорія метаморфогенного рудоутворення за останню чверть століття
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (4): 21-35
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.04.021
Текст

Мінералогія

КВАСНИЦЯ В.М., НАУМЕНКО Є.В., КВАСНИЦЯ І.В., ГРЕЧАНОВСЬКА О.Є. Кристали вюртциту-сфалериту із Мужіївського золото-поліметалічного родовища в Закарпатті
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (4): 36-44
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.04.036
Текст

Т.Г. КАЛІНІЧЕНКО, М.М. БАГМУТ, О.Б. БРИК, В.В. РАДЧУК. Парамагнітні центри магнійвмісного гідроксилапатиту
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (4): 45-52
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.04.045
Текст

Н.Г. ЮРЧЕНКО, М.М. ТАРАН. Оптико-спектроскопічне і колориметричне вивчення піроксенів із фенітизованих порід Чернігівського карбонатитового масиву Приазов’я
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (4): 53-64
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.04.053
Текст

ШАБАЛІН Б.Г., ЛАВРИНЕНКО О.М., КОСОРУКОВ П.О., БУГЕРА С.П. Перспективи використання природних смектитових глин України для створення геологічного сховища радіоактивних відходів
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (4): 65-78
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.04.065
Текст

Геохімія

СТЕПАНЮК Л.М., КОТВІЦЬКА І.М., АНДРЕЄВ О.В., КУРИЛО С.І., ГРІНЧЕНКО О.В. Зріла континентальна кора і джерело калію
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (4): 79-88
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.04.079
Текст

Історія науки

МАТКОВСЬКИЙ О.І., НАУМКО І.М. Юліян Медведський — перший західноукраїнський геолог і перший ректор-українець Львівської політехніки (до 100-річчя від дня смерті)
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (4): 89-92
Текст

Дискусії, критика, бібліографія

НАУМКО І.М., МАТКОВСЬКИЙ О.І. Оригінальне видання з мінералогії Гірського Криму
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (4): 93-95
Текст

Хроніка

СЛОВОТЕНКО Н.О., РАДЧЕНКО А.І. XI наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (4): 96-97
Текст

СУКАЧ В.В. Наукова конференція "Геологія і корисні копалини України", присвячена 100-річному ювілею Національної академії наук України і Державної служби геології та надр України
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (4): 98-102
Текст

ЗАГНІТКО В.М. Кафедрі геології родовищ корисних копалин Навчально-наукового інституту "Інститут геології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка — 75!
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (4): 103-109
Текст

Г. КУЛЬЧИЦЬКА, Д. ЧЕРНИШ, В. БЕЛЬСЬКИЙ. Дмитру Костянтиновичу Возняку — 80
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (4): 110-111
Текст

Втрати науки

А.А. ВАЛЬТЕР, І.Є. ПАЛКІН, Г.О. КУЛЬЧИЦЬКА. Пам’яті Гелія Кузьмича Єрьоменка
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2018, 40 (4): 112-114
Текст

Зміст журналу за 2018 р.

Українська