41 (1)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.41.01

До 100-річчя Національної академії наук України і 40-річчя "Мінералогічного журналу"

Передмова від головного редактора

РАДЧЕНКО А.І., МРИГЛОД О.І. "Мінералогічний журнал": 40 років
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2019, 41 (1): 3-14
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.41.01.003
Текст

КУЛЬЧИЦЬКА Г.О., ПОНОМАРЕНКО О.М., ЧЕРНИШ Д.С. Чому в Україні не відкривають нові мінерали?
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2019, 41 (1): 15-22
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.41.01.015
Текст

ВОЗНЯК Д.К., КУЛЬЧИЦЬКА Г.О., ЧЕРНИШ Д.С., БЕЛЬСЬКИЙ В.М. Наука про флюїдні включення у мінералах в Україні (до 100-річчя НАН України)
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2019, 41 (1): 23-34
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.41.01.023
Текст

Мінералогія

ГЕРАСИМЕЦЬ І.М., КУЛЬЧИЦЬКА Г.О., БЕЛЬСЬКИЙ В.М. Метаміктні мінерали з лужнопольовошпатових сієнітів Українського щита
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2019, 41 (1): 35-48
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.41.01.035
Текст

АНТОНЕНКО Т.С., БРИК О.Б., ДУДЧЕНКО Н.О. Взаємодія розчинів двовалентного заліза з рудами гетитового та гематитового типу
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2019, 41 (1): 49-59
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.41.01.049
Текст

Дискусії, критика, бібліографія

КИРИЛЮК В.П., БОГДАНОВА М.І., САВІНА Е.І. Петропарагенезиси та ймовірна природа суперкрустальних формацій побузького гранулітового комплексу (західна частина Українського щита). Стаття 1. Загальні відомості і склад порід петропарагенезисів
Мова: російська
Мінералогічний журнал 2019, 41 (1): 60-70
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.41.01.060
Текст

СТЕПАНЮК Л.М. Деякі критичні зауваження щодо статті В.П. Кирилюка, М.І. Богданової, Е.І. Савіної "Петропарагенезиси та ймовірна природа суперкрустальних формацій побузького гранулітового комплексу (західна частина Українського щита)
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2019, 41 (1): 71-73
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.41.01.071
Текст

МАТКОВСЬКИЙ О.І., НАУМКО І.М., СКАКУН Л.З. Рецензія на видання "Мінералогія. Короткий курс для бакалаврів"
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2019, 41 (1): 74-76
Текст

Історія науки

ПАВЛИШИН В.І. Нотатки до історії створення "Мінералогічного журналу"
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2019, 41 (1): 77-80
Текст

Українська