42 (2)

З М І С Т

Мінералогія

Наумко І.М., Степанюк Л.М., Занкович Г.О., Висоцький О.Б., Котвіцька І.М. Ізотопний склад стронцію кальциту прожилково-вкрапленої мінералізації у перспективно нафтогазоносних відкладах флішової формації північно-західної частини Кросненської зони Українських Карпат 3

Mametova L.F., Mirek A., Kozii Ye.S. Pyritization of the Middle Carboniferous Sandstones of the Donbas 14

Рєпіна К., Волкова Т., Загнітко В., Мороз В., Проскурка Л. Про етапність мінералоутворення у карбонатних породах зони зчленування Донбасу з Приазовським мегаблоком (на прикладі Новотроїцького родовища) 20

Петрологія

Митрохин О., Бахмутов В., Марущенко О., Андреєв О., Хлонь О. Петрографія, мінералогія та потенційна рудоносність гранітоїдів Барчанс-Фордж (Аргентинські острови, Західна Антарктика) 32

Геохімія

Степанюк Л., Шумлянський Л., Гоффманн А., Гоффман М., Ковалик A., Беккер А. Про мезоархейський вік кластогенного циркону із метатеригенних утворень скелюватської та саксаганської світ Криворізької структури (за даними U-Pb датування) 46

Кураєва І.В., Кошлякова Т.О., Злобіна К.С. Особливості розподілу Pb, Mo, Cu та Zn у водах артезіанських водоносних горизонтів (у межах Київського родовища) 63

Природокористування

Пономаренко О., Шеремет Є., Козар М., Шпильовий Л., Стрекозов С., Ніколаєв І.Ю., Кривдік С., Сєтая Л. передумови створення гірничорудного вузла в Приазов’ї як основи формування та розвитку рідкіснометалево-рідкісноземельної галузі України 74

Бібліографія

Наумко І.М. Актуальний навчальний посібник з геохімії ізотопів 90

Українська