ПАМ’ЯТІ ОЛЕКСІЯ МИКОЛАЙОВИЧА ПЛАТОНОВА

Таращан А.М., Таран М.М., Хоменко В.М.

ПАМ’ЯТІ ОЛЕКСІЯ МИКОЛАЙОВИЧА ПЛАТОНОВА

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2016, 38 (2): 101-103

22 березня 2016 р. пішов з життя видатний мінералог, кристалохімік, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1983) Олексій Миколайович Платонов. Цей унікальний за ерудицією та глибиною наукового передбачення вчений реалізував свій талант в багатьох напрямках досліджень: від основоположних проблем теорії до конкретних практичних рішень з найрізноманітніших питань пошукової та генетичної мінералогії й фізики мінералів.

Ukrainian