Л.М. Степанюк, ГЕОХРОНОЛОГІЯ ГРАНІТОЇДІВ ДОБРОПІЛЬСЬКОГО МАСИВУ ПРИАЗОВ’Я (УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.44.04.094

УДК 550.93

ГЕОХРОНОЛОГІЯ ГРАНІТОЇДІВ ДОБРОПІЛЬСЬКОГО

МАСИВУ ПРИАЗОВ’Я (УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ)

Л.М. Степанюк, д-р геол. наук, чл.-кор. НАН України, проф., заст. дир.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: stepaniuk@nas.gov.ua; orcid: 0000-0001-5591-5169 

О.Б. Бобров, д-р геол.-мін. наук, проф.

Геологорозвідувальна компанія ABMAV Sub Sahara

29/31, вул. Сіака Стівенс-стріт, м. Фрітаун, Сьєрра-Леоне, Західна Африка

E-mail: abmavsubsahara@gmail.com; orcid: 0000-0001-7338-3602 

Т.Б. Яськевич, канд. геол. наук, наук. співроб.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: iaskevych@ukr.net; orcid: 0000-0003-0969-5497 

В.О. Шпильчак, пров. геолог

ДП "Українська геологічна компанія" Дніпровська геологічна експедиція

49005, м. Дніпро, Україна, вул. Чернишевського, 11

E-mail: Spwas@ukr.net

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2022, 44 (4): 94-101

Анотація: Добропільський гранітоїдний масив (Український щит) приурочений до стику Гуляйпільського та Ремівського блоків Приазов’я. Гранітоїди масиву інтрудують Косівцівську зеленокам’яну структуру. Масив представлений досить широкою гамою порід, пов’язаних між собою поступовими переходами — кварцові діорити, гранодіорити, кварцові монцоніти, монцодіорити, тоналіти, плагіограніти, граніти. Характерною особливістю гранітоїдів масиву є наявність в них різної кількості дрібних ксенолітів порід різного складу (амфібололітів/метапіроксенітів, амфіболітів, кварцових діоритів і гранітоїдів нормального ряду). За геологічними даними формування масиву відбувалось у два етапи, які відповідають становленню двох відповідних фаз гранітоїдів. Наведено результати уран-свинцевого датування різних генерацій акцесорного циркону із тоналітів другої фази інтрузії масиву на іон-іонному мікрозонді SHRIMP-II. Показано, що кристали циркону складені трьома генераціями. Циркон першої генерації представлений різнорідними ядрами, на які наростає магматогенний циркон — друга генерація. Циркон третьої генерації утворює досить тонкі оболонки на двох перших, його кристалізація обумовлена процесами постмагматичної калішпатизації, що відбулася, найімовірніше, на пневматолітовій стадії еволюції силікатного плавлення. За результатами уран-свинцевого іон-іонного датування для циркону першої генерації встановлена досить широкий спектр числових значень віку за співвідношенням 207Pb/206Pb: від 3,6 до 2,8 млрд рр. За верхнім перетином конкордії дискордією, побудованою за аналітичними даними, отриманими для тонкозональних оболонок (циркон другої генерації), та оболонок циркону третьої генерації, отримано вік 2078 ± 20 млн рр. тому, що відповідає часу вкорінення тоналітів другої фази інтрузії.

Ключові слова: Добропільський масив, уран-свинцевий ізотопний вік, циркон, тоналіт.

Література:

  1. Бобров О.Б., Степанюк Л.М., Шпильчак В.О., Стефанишин О.Б. Новые данные о радиологическом возрасте гранитоидов Добропольского массива (Западное Приазовье, Украинский щит). Статья 1. Постановка проблемы. Зб. наук. пр. УкрДГРІ. 2006. № 2. С. 5—7.
  2. Бобров О.Б., Шпильчак В.О., Стефанишин О.Б., Степанюк Л.М. Новые данные о радиологическом возрасте гранитоидов Добропольского массива (Западное Приазовье, Украинский щит). Статья 2. Геология, петрография, петрохимия. Зб. наук. пр. УкрДГРІ. 2006. № 4. С. 7—36.
  3. Степанюк Л.М., Бобров О.Б., Шпильчак В.О., Стефанишин О.Б., Сергеев С.А., Лепехина О.М. Новые данные о радиологическом возрасте гранитоидов Добропольского массива (Западное Приазовье, Украинский щит). Статья 3. Результаты радиологического датирования. Зб. наук. пр. УкрДГРІ. 2007. № 2. С. 83—89.
  4. Степанюк Л.М., Бобров О.Б., Яськевич Т.Б., Шпильчак В.О., Сергеев С.А. Геохронологія гранітоїдів Добропільського масиву Приазов’я (Український щит). Гранитоиды: условия формирования и рудоносность: Тез. докл. Междунар. науч. конф. (27 мая — 1 июня 2013). Препр., ИГМР им. Н.П. Семененко. Киев, 2013. 125—126.

PDF

Ukrainian