В.О. Сьомка, ЛІТІЄВІ РУДИ СТАНКУВАТСЬКОГО І ПОЛОХІВСЬКОГО РУДНИХ ПОЛІВ (УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.44.04.102

УДК 549.65+553.493 (477.7)

ЛІТІЄВІ РУДИ СТАНКУВАТСЬКОГО І ПОЛОХІВСЬКОГО

РУДНИХ ПОЛІВ (УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ)

В.О. Сьомка, д-р геол. наук, старш. наук. співроб.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: syomka1949@gmail.com; orcid: 0000-0001-5202-4045 

О.М. Пономаренко, д-р геол. наук, акад. НАН України, проф., дир.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: pan.igmof@gmail.com; orcid: 0000-0002-5179-6091 

Л.М. Степанюк, д-р геол. наук, чл.-кор. НАН України, проф., заст. дир.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: stepaniuk@nas.gov.ua; orcid: 0000-0001-5591-5169 

C.М. Бондаренко, канд. геол. наук, старш. наук. співроб.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: sbond.igmr@gmail.com; orcid: 0000-0001-7948-3583 

В.В. Сукач, д-р геол. наук, старш. дослід., зав. від.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: svital@ukr.net; orcid: 0000-0002-4710-7230 

C.І. Курило, канд. геол. наук, наук. співроб.

Інститут наук про Землю, Словацька академія наук

974 11, м. Банська Бистриця, Словакія, вул. Думбієрська, 1

E-mail: kurylo.sergiy@gmail.com; orcid: 0000-0003-4466-6851 

М.О. Донський, канд. геол. наук, старш. наук. співроб.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: donskoy@nas.gov.ua; orcid: 0000-0002-3037-6346 

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2022, 44 (4): 102-124

Анотація: Наведено нові результати мінералого-петрографічного та рудно-геохімічного дослідження літієвих пегматитів та вмісних порід Станкуватського і Полохівського рудних полів західної частини Інгульського мегаблоку Українського щита. Наведено петрографічну характеристику вмісних порід, серед яких виділено граніти, метапеліти, метабазити і ультрабазити. Уран-свинцевим ізотопним методом досліджено монацити із апліто-пегматоїдних гранітів, з якими генетично пов’язані літієві пегматити. На підставі цих досліджень вік формування апліто-пегматоїдних гранітів визначено в межах 2026—2042 млн рр. Формування літієвих пегматитів відбувалось у дві стадії: 1) магматична — утворення первинних безрудних кварц-альбіт-мікроклінових пегматитів; 2) гідротермально-метасоматична — вплив збагаченого на рідкіснометалеві елементи залишкового флюїду на попередньо сформовані мінерали, про що свідчить наявність кількох генерацій літієвих і породоутворювальних мінералів. Первинна магма була пересиченою на глинозем, збіднена на мафічні компоненти та недосичена водою. У досліджуваних пегматитах першим кристалізувався альбіт, згодом сумісно кристалізувались альбіт і кварц, вже наприкінці кристалізації сформувались мікроклін і кварц у центральній частині пегматитових жил. Провідна роль належить петалітовому (у межах Полохівського родовища) та змішаному петаліт-сподуменовому (Станкуватське рудне поле) типам руд. Виконано мікрозондові дослідження хімічного складу акцесорної мінералізації, представленої трифіліном, монтебразитом та іншими фосфатами літію. Ці мінерали зафіксовано як у пегматитах, так і в метасоматично змінених вмісних породах, вони можуть бути надійним мінералогічним критерієм для геолого-пошукових робіт на літій в інших ділянках Шполяно-Ташлицького рудного району.

Ключові слова: Полохівське родовище, Станкуватське родовище, апліто-пегматоїдні граніти, уран-свинцевий вік, літієві пегматити, мінералогія, петаліт, сподумен, трифілін, монтебразит.

Література:

 1. Безвинний В.П. Рідкіснометалеве та золоте зруденіння і метасоматичні процеси Петроострівського рудного поля. Зб. наук. пр. УкрДГРІ. 2005. № 1. С. 82—84.
 2. Бондаренко С.Н., Бугаенко В.Н., Семка В.А., Яковлев Б.Г. Ультраосновной-основной магматизм центральной части Братско-Звенигородской зоны (Ингуло-Ингулецкий геоблок). Геологія і магматизм докембрію Українського щита. Київ, 2000. С. 132—134.
 3. Бондаренко С.Н., Бугаенко В.Н., Семка В.А., Яковлев Б.Г. Эссекситы постметаморфической серии субщелочных пироксенитов в раме Корсунь-Новомиргородского плутона. Геологія і магматизм докембрію Українського щита. Київ, 2000. С. 134—136.
 4. Іванов Б.Н., Маківчук О.Ф., Бугаєнко В.М., Лисенко В.В., Єрьоменко Г.К. Основні типи рідкіснометальних родовищ і рудопроявів західної частини Кіровоградського блоку. Зб. наук. пр. УкрДГРІ. 2000. № 12. С. 101107.
 5. Курило С.І., Сьомка В.О., Бондаренко С.М., Степанюк Л.М., Карли З.В. Літієва мінералізація Інгульського мегаблоку Українського щита. Геологія і корисні копалини України: Тези доп. наук. конф., присвяченої 100-му ювілею Нац. акад. наук України та Держ. служби геології та надр України, 2—4 жовт. 2018 р., ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України. Київ, 2018. С. 109—111.
 6. Курило С.І., Броска І., Бондаренко С.М., Степанюк Л.М., Лупаткова Я., Лижаченко Н.М. Triphylite inclusions in apatite from Stankuvatske Li-deposit. 9 Мінералого-петрологічна конф. "Petros 2019", 29—30 трав. Братислава, 2019. С. 34.
 7. Курило С.І., Степанюк Л.М., Бондаренко С.М., Броска І., Лижаченко Н.М. Phospates minerals in Lithium bearing Granitoids from the Stankuvats’ke Li-deposit. Зб. тез наук. конф., присв. 50-річчю Ін-ту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України (ІГМР, 14—16 трав.). Київ, 2019. Т. 1. С. 187—189.
 8. Солодов Н.А. Научные основы перспективной оценки редкометальных пегматитов. Москва: Наука, 1971. 331 с.
 9. Солодов Н.А. Труды ИМГРЭ. 1961. Вып. 5. С. 43.
 10. Чернышева Л.В. Типорфизм минералов. Москва: Недра, 1989. 559 с.
 11. Salah A.A., Jozwiak, P., Garbarczyk, J., Benkhouja K., Zaghib K., Gendron F., Julien C.M. Local structure and redox energies of lithium phosphates with olivine- and Nasicon-like structures. J. Power Sources. 2005. 140, Iss. 2. P. 370375. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2004.08.029

PDF

Ukrainian