РІШЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА ТА КОРИСНІ КОПАЛИНИ УКРАЇНИ"

РІШЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

"ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА ТА КОРИСНІ КОПАЛИНИ УКРАЇНИ"

Контактна особа:

К.В. Вовк, канд. геол. наук, заст. дир.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Палладіна, 34

E-mail: vovkkaterina90@gmail.com; 0000-0001-5076-260X

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2022, 44 (4): 163

Анотація: На конференції повніше висвітлено такі наукові напрями: геохімія процесів мінерало-, породо- та рудоутворення, геохімічні пошуки корисних копалин; геохронологія та ізотопне датування; геологічна будова, генезис та закономірності розміщення родовищ корисних копалин; екогеологічні та екологогеохімічні дослідження; стратиграфія та тектоніка докембрійського фундаменту, його осадового чохла та фанерозойських регіонів; регіональна та генетична мінералогія; петрологія ендогенних процесів породо- та рудоутворення; космічна речовина й астроблеми.

Ключові слова: геологічна будова, корисні копалини, Україна.

Література:

1. Геологічна будова та корисні копалини України. Зб. тез Всеукр. наук. конф. (Київ, 12-13 жовт. 2022 р.). НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. Київ, 2022. 397 с. URL: https://igmof.com/view_event.php?id=774 (дата звернення 24.11.2022).

PDF

Ukrainian