38 (3)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.03

МІНЕРАЛОГІЯ

Кульчицька Г.О., Павлишин В.І., Черниш Д.С., Герасимець І.М.
Першочергові завдання і перспективи регіональної мінералогії України
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2016, 38 (3): 3-8
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.03.003
Текст

Квасниця В.М., Вишневський О.А., Квасниця І.В., Гуренко І.В.
Дипірамідальні кристали циркону із лужних порід Приазов’я
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2016, 38 (3): 9-23
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.03.009
Текст

Кривдик С.Г., Шаригін В.В., Гаценко В.О., Луньов Є.С.
Піроксени Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна)

Мова: українська
Мінералогічний журнал 2016, 38 (3): 24-38
/https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.03.024
Текст

Iваницький В.П., Пономаренко О.М., Брик О.Б., Дудченко Н.О., Польшин Е.В., Овсієнко В.В., Редько Я.В.
Кінетика "старіння" синтетичних магнітовпорядкованих наночастинок оксидів заліза за даними мессбауерівської спектроскопії

Мова: українська
Мінералогічний журнал 2016, 38 (3): 39-46
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.03.039
Текст

Гречанівський О.Є., Єрьомін М.М.
Атомістичне комп’ютерне моделювання властивостей змішування твердих розчинів циркон ZrSiO4 — монацит LaPO4 та циркон ZrSiO4 — ксенотим YPO4

Мова: російська
Мінералогічний журнал 2016, 38 (3): 47-55
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.03.047
Текст

Гіріч А.Л., Семененко В.П.
Порфіровий бітумовмісний ксеноліт у хондриті Кримка (LL3.1): 1. Структурно-мінералогічна характеристика
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2016, 38 (3): 56-66
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.03.056
Текст

ПЕТРОЛОГІЯ

Шеремет Є.М., Седова О.В.
Петро- і геохімічні особливості протерозойських і фанерозойських рідкіснометалевих гранітів
Мова: російська
Мінералогічний журнал 2016, 38 (3): 67-80
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.03.067
Текст

Степанюк Л.М., Курило С.І., Котвіцька І.М.
Ймовірні джерела родоначальних магм двопольовошпатових гранітів та умови магмогенерації (на прикладі Середньопридніпровського мегаблоку УЩ)

Мова: українська
Мінералогічний журнал 2016, 38 (3): 81-90
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.03.081
Текст

ГЕОХІМІЯ

Шумлянський Л., Ернст Р.Є., Біллстрьом Ш., Вінг Б.А., Беккер А.
Вік та ізотопний склад сірки прутівського інтрузиву (Прутівсько-Новоґольська магматична провінція віком 1,78 млрд рр. у сарматії)

Мова: англійська
Мінералогічний журнал 2016, 38 (3): 91-101
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.03.091
Текст

ХРОНІКА

Аркадій Миколайович ТАРАЩАН (до 80-річчя від дня народження)
Мова: російська
Мінералогічний журнал 2016, 38 (3): 102-104
Текст

Ukrainian