Порфіровий бітумовмісний ксеноліт у хондриті Кримка (LL3.1): 1. Структурно-мінералогічна характеристика

УДК 523.681

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.03.056

Гіріч А.Л., Семененко В.П.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03680, м. Київ-142, Україна, пр. Акад. Палладіна, 34

E-mail: cosmin@ua

Порфіровий бітумовмісний ксеноліт у хондриті Кримка (LL3.1): 1. Структурно-мінералогічна характеристика

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2016, 38 (3): 39-46

Анотація: Наведено результати структурно-мінералогічного і хімічного дослідження нового ксеноліта хондрита Кримка (LL3.1). Ксеноліт характеризується: грубозернистою порфіровою будовою; наявністю крупних включень бітумовмісної речовини, які зосереджені головним чином на його периферії, та дрібнозернистих полімінеральних асоціацій, складених троїлітом, силікатною речовиною переважно олівінового складу, фосфатами і нікелистим залізом; наявністю дистену (?), який вперше діагностований у метеоритах і може мати метаморфічну природу; неоднорідним хімічним складом мінералів, особливо олівіну, низькокальцієвого піроксену і хроміту; складною зональністю окремих зерен низькокальцієвого піроксену, що вказує на ритмічну зміну окисно-відновних умов його кристалізації, та високим вмістом Al2O3 і MgO в хроміті, що свідчить про високотемпературні умови його утворення. ксеноліт оточений тонкозернистою силікатною оболонкою з вуглецьвмісною речовиною. Головними мінералами ксеноліта є олівін (Fa6,83—97,0), низькокальцієвий піроксен (Fs2,64—22,6En75,3—96,7Wo0,50—6,21) і троїліт, другорядними — висококальцієвий піроксен (Fs3,98—8,27En55,0—63,6Wo28,9—39,0) і нікелисте залізо (теніт і камасит). Акцесорні мінерали представлені хромітом, фосфатами (мерилітом і рідкісним для хондритів панетитом) і дистеном (?). У міжзерновому просторі збереглися залишки мезостазису, хімічний склад якого відповідає нормативному плагіоклазу (Ab69,1—82,3An16,1—30,8Or0,15—2,55). порфіровий бітумовмісний ксеноліт відрізняється від відомих ксенолітів хондрита Кримка і утворився, найімовірніше, внаслідок нерівноважної розкристалізації силікатного розплаву.

Ключові слова: метеорит, хондрит, ксеноліт, бітум, порфірова будова, мінерали, тонкозерниста речовина.

Література

 1. Cемененко В.П., Гирич А.Л. Хондрит Крымка (LL3): I. Минералогия графитсодержащих ксенолитов // Минерал. журн. — 2001. — 23, № 2/3. — С. 15—26.
 2. Cемененко В.П., Гирич А.Л. Хондрит Крымка (LL3): ІІ. Природа графитсодержащих ксенолитов // Минерал. журн. — 2001. — 23, № 2/3. — С. 27—36.
 3. Cемененко В.П., Гіріч А.Л. Мінералогічні особливості та генезис унікальної макрохондри метеорита Кримка (LL3.1) // Доп. НАН України. — 2011. — № 11. — С. 107—114.
 4. Cемененко В.П., Гіріч А.Л. Порфіровий бітумовмісний ксеноліт у хондриті Кримка (LL3.1): 2. Будова, хімічний склад та походження бітуму // Мінерал. журн. — 2016. — 38, № 3. — С. 00—00.
 5. Семененко В.П., Колесов Г.М., Самойлович Л.Г., Головко Н. В., Люль А.Ю. Углистые включения в хондрите Крымка (LL3) // Геохимия. — 1991. — № 8. — С. 1111—1121.
 6. Семененко В.П., Шкуренко К.О., Гіріч А.Л. Хімічна неоднорідність тонкозернистої речовини в метеориті Кримка (LL3.1) // Мінерал. журн. — 2014. — 36, № 4. — С. 39—49.
 7. Юдин И.А., Коломенский В.Д. Минералогия метеоритов. — Свердловск : Урал. науч. центр АН СССР, 1987. — 200 с.
 8. Huss G.R., Keil K., Taylor G.J. The matrices of unequilibrated ordinary chondrites: Implications for the origin and history of chondrites // Geochim. et cosmochim. acta. — 1981. — 45. — P. 33—51.
 9. Nagahara H. Multi-stage reduction in the primitive enstatite chondrites // Lunar Planet. Sci. — 1985. — 16. — P. 607—608.
 10. Semenenko V.P., Bischoff A., Weber I., Perron C., Girich A.L. Mineralogy of fine-grained material in the Krymka (LL3.1) chondrite // Meteoritics and Planet. Sci. — 2001. — 36. — P. 1067—1085.
 11. Semenenko V.P., Girich A.L. A variety of lithic fragments in the Krymka (LL3.1) chondrite // Meteoritics and Planet. Sci. — 2001. — 36. — P. A187.
 12. Semenenko V.P., Girich A.L., Nittler L.R. An exotic kind of cosmic material: Graphite-containing xenoliths from the Krymka (LL3.1) chondrite // Geochim. et cosmochim. acta. — 2004. — 68. — P. 455—475. — doi: 10.1016/S0016-7037(03)00457-5.
 13. Semenenko V.P., Jessberger E.K., Chaussidon M., Weber I., Stephan T., Wies C. Carbonaceous xenoliths in the Krymka LL3.1 chondrite: Mysteries and established facts // Geochim. et cosmochim. acta. — 2005. — 69. — P. 2165—2182.
Українська