Першочергові завдання і перспективи регіональної мінералогії України

УДК 549.01 (477)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.03.003

Кульчицька Г.О. 1, Павлишин В.І. 2, Черниш Д.С. 1, Герасимець І.М. 1

1 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України

03680, м. Київ-142, Україна, пр. Акад. Палладіна, 34

E-mail: kulchechanna@gmail.com

2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

03022, м. Київ, Україна, вул. Васильківська, 90

Першочергові завдання і перспективи регіональної мінералогії України

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2016, 38 (3): 3-8

Анотація: Три першочергові завдання стоять перед регіональною мінералогією України: перевизначення мінеральних видів відповідно до змін у номенклатурі, затвердження нормативних українських назв мінералів і розширення бази даних мінералів України. Нині в світі спостерігається різкий приріст нових видів із класів фосфатів, арсенатів, ванадатів і сульфатів, мінералів мангану і рідкісноземельних елементів. Він зумовлений удосконаленням аналітичних приладів, які дозволяють досліджувати індивіди нанометричних розмірів, залученням для досліджень спектроскопічних методів. Існує реальна перспектива поповнити базу даних мінералів України, дослідивши відомі рудопрояви, закинуті штольні, метеорити і музейні колекції за допомогою сучасних приладів, перевизначивши відомі знахідки відповідно до змін у номенклатурі груп мінералів. Однак насамперед потрібно затвердити нормативні назви мінеральних видів українською мовою.

Ключові слова: номенклатура, назва мінералів, нові знахідки, розмір індивідів, база даних.

Література

 1. Білик Н., Яценко І., Побережська І., Степанов В. Перша знахідка кусонгіту в експлозивних утвореннях України // Мінерал. зб. — 2014. — № 64, вип. 11. — С. 103—110.
 2. Бондаренко С.М., Сьомка В.О., Степанюк Л.М., Грінченко О.В. Нові дані з мінералогії уранового зруденіння калій-уранової формації Українського щита // Зап. Укр. мінерал. тов-ва. — 2012. — 9. — С. 45—58.
 3. Горовенко Т., Сливинський В. Знахідка нових сульфідів і фосфатів у паласиті Брагін // Мінералогія: сьогодення і майбуття : Матеріали Восьмих наук. читань імені акад. Є. Лазаренка (Львів-Чинадієве, 11—14 верес. 2014 р.) / Відп. ред. О.І. Матковський. — Львів : Вид-во Львів. нац. ун-ту, 2014. — С. 62—63.
 4. Деяк М.А., Нестеровський В.А. Карбонати водної фази грязьових вулканів Керченського півострова // Геология и полезные ископаемые Мирового океана. — 2009. — № 3. — С. 78—84.
 5. Зінченко О.В., Павлишин В.І., Васинюк А.В. Хронологія відкриття мінералів у надрах України // Мінерал. зб. — 2012. — № 62, вип. 1. — С. 31—37.
 6. Кривдік С., Шаригін В., Амашукелі Ю., Дубина О. Zn-Mn-тренд еволюції фемічних мінералів лужних порід України // Мінералогія: сьогодення і майбуття : Матеріали Восьмих наук. читань імені акад. Є. Лазаренка (Львів-Чинадієве, 11—14 верес. 2014 р.) / Відп. ред. О.І. Матковський. — Львів : Вид-во Львів. нац. ун-ту, 2014. — С. 88—91.
 7. Кривдік С.Г., Возняк Д.К., Шаригін В.В., Дубина О.В. Мінерали лужних порід України // Зап. Укр. мінерал. тов-ва. — 2012. — 9. — С. 7—34.
 8. Кульчицька Г.О., Павлишин В.І. Мінералогія України в контексті мінералогії світу // Мінерал. зб. — 2014. — № 64, вип. 1. — С. 25—32.
 9. Кульчицька Г., Черниш Д. Створення електронних баз даних мінералів: застереження від помилок // Фундаментальне значення і прикладна роль геологічної освіти і науки : Матеріали міжнарод. наук. конф. (Львів, 7—9 жовт. 2015 р.). — Львів : Вид-во Львів. нац. ун-ту, 2015. — С. 131—133.
 10. Матковський О. Головні чинники залучення мінералів у практичне використання // Геологічна освіта та наука в XXІ столітті. Проблеми викладання геологічних дисциплін / Під ред. В.А. Михайлова. — К. : ВГЛ "Обрії", 2006. — С. 61—63.
 11. Павлишин В.І., Зінченко О.В., Довгий С.О. Загальні особливості мінерального складу геологічних утворень України // Мінерал. журн. — 2007. — 29, № 2. — С. 5—18.
 12. Пономаренко О.М., Кульчицька Г.О., Черниш Д.С. Упорядкування українських назв мінеральних видів у зв’язку з підготовкою "Мінералогічної енциклопедії України" // Мінерал. журн. — 2015. — 37, № 3. — С. 3—14.
 13. Семененко В.П. Мінералогія пилової компоненти протопланетної туманності // Зап. Укр. мінерал. тов-ва. — 2011. — 8. — С. 175—178.
 14. Хоменко В.М., Вишневський А.А., Стрекозов С.Н. Торнебомит и гателит Анадольского рудопроявления в Приазовье: первая находка в Украине // Мінерал. журн. — 2013. — 35, № 4. — С. 32—43.
 15. Шарыгин В., Кривдик С. Новые минералы в щелочных метасоматитах Дмитровки (Приазовье) // Мінералогія: сьогодення і майбуття : Матеріали Восьмих наук. читань імені акад. Є. Лазаренка (Львів-Чинадієве, 11—14 верес. 2014 р.) / Відп. ред. О.І. Матковський. — Львів : Вид-во Львів. нац. ун-ту, 2014. — С. 167—170.
 16. Шарыгин В.В., Кривдик С.Г., Карманов Н.С., Нигматулина Е.Н. Хлорсодержащий аннит из эндербитов Хлебодаровки (Приазовье, Украина) // Мінерал. журн. — 2014. — 36, № 4. — С. 77—94.
 17. Шарыгин В.В., Кривдик С.Г., Поспелова Л.Н., Дубина А.В. Zn-куплетскит и хендриксит в агпаитовых фонолитах Октябрьского массива, Приазовье (Украина) // Докл. РАН. — 2009. — 425, № 6. — С. 810—815.
 18. Hatert F., Burke E.A.T. The IMA-CNMNC dominant-constituent rule revisited and extended // Can. Miner. — 2008. — 46. — Р. 717—728. — doi: 10.3749/canmin.46.3.717.
 19. Nickel Ernest H., Grice Joel D. The IMA Commission on new minerals and mineral names: Procedures and guidelines on mineral nomenclature // Can. Miner. — 1998. — 36. — Р. 3—16.
Українська