Про журнал

"Мінералогічний журнал. Mineralogical Journal (Ukraine)"   періодичний науково-теоретичний фаховий журнал. Кожна   стаття рецензується провідними вченими. 

Журнал засновано у січні 1979 року. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ   № 12859-1743 ПР від 16.06.2007 р.

Засновники: Національна академія наук України; Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України.

Українська