ДВАНАДЦЯТІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЄВГЕНА ЛАЗАРЕНКА

ДВАНАДЦЯТІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЄВГЕНА ЛАЗАРЕНКА

І. В. Побережська, канд. геол. наук, доцент ЛНУ ім. Івана Франка

E-mail: iryna.poberezhska@lnu.edu.ua; orcid: 0000-0001-5020-8326  

Г.О. Кульчицька, д-р геол. наук, голов. наук. співроб. ІГМР НАН України

E-mail: kulchechanna@gmail.com; orcid: 0000-0002-7206-4797   

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2023, 45 (1): 110-111

Анотація: Попри логістичні та енергетичні складнощі 14 грудня 2022 р. у Львові у змішаному режимі відбулись ХІІ наукові читання, присвячені 110-річчю від дня народження академіка Євгена Лазаренка. Вони засвідчили, що справа, якій вчений присвятив своє життя, має послідовників і продовжує розвиватися.

Ключові слова: мінералогія, ХІІ наукові читання, академік Є.К. Лазаренко.

PDF

Українська