Словник українських назв мінеральних видів у інформаційному просторі

УДК 549.0

О.М. Пономаренко,Г.О. Кульчицька, Д.С. Черниш.
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України
03680, м. Київ-142, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34
Е-mail: kulchechanna@gmail.com
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2017, 39 (1): 3-10

Анотація: Мета статті — привернути увагу до нового веб-ресурсу "Мінералогічна енциклопедія України" з доменом http://mineralopediaukraine.com. Показано, що на нинішній час мережні видання мають значні переваги перед друкованими. Вони дають змогу і поновлювати інформацію про мінерали, миттєво виправляти помилкові дані, зна-
йомитись із думкою читачів і навіть залучати останніх як авторів. Головну увагу привернуто до Словника українських назв мінералів, викладеного на веб-сайті для загального обговорення і опитування. Оскільки назви мінеральних видів, затверджені Міжнародною мінералогічною асоціацією, записані літерами розширеної латиниці, існують певні труднощі щодо запису їх кирилицею. В Україні до них додаються труднощі, зумовлені змінами з 1990 р. в українському правописі й законодавстві. Упорядники Словника зберегли без змін українські назви мінералів, що були відомі до 1990 р., записали з урахуванням змін до правопису назви мінеральних видів, відкритих пізніше. Для опитування підготовлено два пакети питань. Один із них стосується способу запису латинописних назв кирилицею: через транскрипцію, як це робилося раніше, чи транслітерацією? На думку упорядників, більшу перевагу дає пряма транслітерація літер латинської абетки, без врахування мови запозичення. Інший пакет питань стосується правопису назв мінеральних видів українською мовою залежно від часу їх відкриття. Остаточне рішення, що буде базуватися на результатах опитування, залишається за термінологічною комісією.

Ключові слова: мінерал, енциклопедія, словник назв, транслітерація, правопис, веб-сайт.

Література:
1. Байраков В.В., Якубович О.В., Симонов М.А., Борисовский С.Е., Зиборова Т.А. Симферит Li(Mg, Fe3+, Mn3+)2 × [PO4]2 — новый минерал // Мінерал. журн. — 2005. — 27, № 2. — С. 112—120.
2. Вальтер А.А. Євгенія Лазаренко — мінералог і благодійниця Українського мінералогічного товариства // Зап. Укр. мінерал. т-ва. — 2015. — 12. — С. 159—162.
3. Гірничий енциклопедичний словник. В 2 т. / За заг. ред. В.С. Білецького. — Донецьк : Схід. вид. дім. — Т. 1. — 2001. — 512 с. ; Т. 2. — 2002. — 632 с.
4. Кривовичев В.Г. Минералогический словарь. — СПб. : Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2008. — 556 с.
5. Кульчицька Г., Павлишин В. Мінералогія України в контексті мінералогії світу // Мінерал. зб. — 2014. — № 64, вип. 1. — С. 25—32.
6. Кульчицька Г., Черниш Д. Створення електронних баз даних мінералів: застереження від помилок // Фундаментальне значення і прикладна роль геологічної освіти і науки : Матеріали міжнар. наук. конф. (Львів, 7—9 жовт. 2015 р.). — Львів : Вид-во Львів. нац. ун-ту, 2015. — С. 131—133.
7. Кульчицька Г.О., Черниш Д.С. Про утворення українських назв мінералів // Зап. Укр. мінерал. т-ва. — 2015. — 12. — С. 136—147.
8. Лазаренко Є.К., Винар О.М. Мінералогічний словник. — К. : Наук. думка, 1975. — 773 с.
9. Никель Эрнест, Мандарино Джозеф. Порядок рассмотрения материалов, представленных в Комиссию по новым минералам и названиям минералов при Международной минералогической ассоциации, и некоторые вопросы минералогической номенклатуры // Минерал. журн. — 1989. — 11, № 1. — С. 51—86.
10. Пономаренко О.М., Кульчицька Г.О. Упорядкування номенклатури мінеральних видів у зв’язку з підготовкою "Мінералогічної енциклопедії України" // Мінерал. журн. — 2015. — 37, № 2. — С. 3—12.
11. Пономаренко О.М., Кульчицька Г.О., Черниш Д.С. Упорядкування українських назв мінеральних видів у зв’язку з підготовкою "Мінералогічної енциклопедії України" // Мінерал. журн. — 2015. — 37, № 3. — С. 3—14.
12. Російсько-український словник наукової термінології : Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос / В.В. Гейченко, В.М. Завірюхіна, О.О. Зеленюк, В.Г. Коломієць, М.І. Кратко, В.В. Тельнюк-Адамчук, М.П. Хоменко / Відп. ред. Ю.О. Митропольський. — К. : Наук. думка, 1998. — 892 с.
13. Флейшер М. Словарь минеральных видов ; Пер. с англ. — М. : Мир, 1990. — 206 с.
14. Burke E.A.J. Tidying up Mineral Names: an IMA-CN MNC Scheme for Suffixes, Hyphens and Diacritical marks // Miner. Rec. — 2008. — 39 (2). — Р. 131—135.
15. Hålenius U., Hatert F., Pasero M., Mills S.J. IMA Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification (CN MNC ) NE WSLETTER 33. New minerals and nomenclature modifications approved in 2016 // Mineral. Mag. — 2016. — 80 (6), pp. 1135—1144. — DOI: https://doi.org/10.1180/minmag.2016.080.085
16. Hatert F., Burke E.A.J. The IMA-CN MNC dominant-constituent rule revisited and extended // Can. Miner. — 2008. — 46. — P. 717—728. — DOI: https://doi.org/10.3749/canmin.46.3.717
17. Nickel E.H., Grice J.D. The IMA Commission on new minerals and mineral names: Procedures and guidelines on mineral nomenclature // Can. Miner. — 1998. — 36. — Р. 3—16.

Українська