Мінерали рідкісних елементів у маліньїтах Покрово-Киріївського массиву (Україна) та їхній петрогенезис

УДК 549.552.331 (477)

(1, 2)В.В. Шаригін , (3)С.Г. Кривдік
(1)Федер. держ. бюджет. установа науки Інститут геології і мінералогії ім. В.С. Соболєва СВ РАН
630090, м. Новосибірськ, Росія, пр-т Акад. Коптюга, 3
(2) Федер. держ. бюджет. освіт. установа вищ. проф. Освіти Новосибірський державний університет
630090, м. Новосибірськ, Росія, вул. Пирогова, 1
E-mail: sharygin@igm.nsc.ru
(3) Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України
03680, м. Київ-142, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34
E-mail: kryvdik@ukr.net
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2017, 39 (1): 19-35

Анотація: Мінерали (породоутворювальні та акцесорні) маліньїтів Покрово-Киріївського масиву залишалися до останнього часу слабо вивченими через їхні дрібні розміри та складні взаємопроростання. Вперше за допомогою мікрозондового аналізу виявлено і проаналізовано такі мінерали рідкісних металів (Sr, Ba, REE , Nb, Zr), як Sr-апатит, Ca-стронціаніт, бурбанкіт-(Sr), бастнезит-(La), бастнезит-(Ce), бритоліт, REE -ніоботитанати групи ешиніту, пірохлор, катаплеїт. Більшість цих мінералів кристалізуються на пізньомагматичному етапі формування маліньїтів і приурочені до дрібних міаролоподібних виділень, які складені, крім зазначених рідкіснометалевих мінералів, цеолітами, флюоритом, високозалізистими слюдами (аніт), пізнім нефеліном і калішпатом. Зазвичай ці міаролоподібні утворення спостерігаються в гетценіті. В той же час Sr-апатит (14—21 % SrO) є первинним мінералом маліньїтів і спостерігається найчастіше як дрібні кристалики, що включені у всіх породоутворювальних мінералах маліньїтів (нефеліні, калішпаті, піроксені, біотиті, амфіболі, гетценіті, титаніті). Інколи трапляються його крупніші (до 0,3 мм) кристали. Значна частина рідкісних металів ізоморфно входить у породоутворювальні і акцесорні мінерали маліньїтів (Ba — у калішпат і біотит, Sr, REE , Zr, Nb — в гетценіт, REE , Zr, Nb — в титаніт, Sr, REE — у апатит).
Ключові слова: маліньїт, Sr-апатит, бастнезит, бурбанкіт, сторонціаніт, REE -ніоботитанати, пірохлор, катаплеїт.

Література:
1. Вальтер А.А., Еременко Г.К., Стремовский А.М. О кальциевом ринките из щелочных пород Украины // Докл. АН СССР . — 1963. — 150, № 3. — С. 639—641.
2. Дубина А.В., Кривдик С.Г., Шарыгин В.В. Геохимия нефелиновых и щелочных сиенитов Украинского щита (по данным ICP MS) // Геохимия. — 2014. — № 10. — С. 907—923.
3. Еременко Г.К., Вальтер А.А. Акцессорные минералы стронция из щелочных пород Покрово-Киреевского массива (Приазовье) // Природные и трудовые ресурсы Левобережной Украины и их использование : Тез. докл. Третьей Межвед. науч. конф. (Харьк. гос. ун-т). — Харьков, 1967. — С. 67—68.
4. Когарко Л.Н. Проблема генезиса агпаитовых магм. — М. : Наука, 1977. — 294 с.
5. Кривдік С.Г., Возняк Д.К., Шаригін В.В., Дубина О.В. Мінерали лужних порід України // Зап. Укр. мінерал. т-ва. — 2012. — 9. — С. 7—34.
6. Кривдік С.Г., Гаценко В.О., Луньов Є.С., Вишневський О.А., Канунікова Л.І. Мінералого-петрологічні особливості маліньїтів Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна) // Мінерал. журн. — 2016. — 38, № 2. — С. 52—71.
7. Кривдік С.Г., Шаригін В.В., Гаценко В.О., Луньов Є.С. Слюди Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна) // Геохімія та рудоутворення. — 2016. — Вип. 37. — С. 3—14.
8. Литвин А.Л., Егорова Л.Н., Кульчицкая А.А., Мельников В.С., Шаркин О.П. Богатый стронцием бербанкит из нефелиновых сиенитов Приазовья // Минерал. журн. — 1998. — 20, № 2. — С. 12—18.
9. Минералогия Хибинского массива (минералы) / Е.Е. Костылева-Лабунцева, Б.Е. Боруцкий, М.Н. Соколова, З.В. Шлюкова, М.Д. Дорфман, О.Б. Дудкин, Л.В. Козырева ; Отв. ред. Ф.Н. Чухров. — М. : Наука, 1978. — Т. 2. — 586 с.
10. Хомяков А.П., Куликова И.М., Расцветаева Р.К. Фторкафит Ca(Sr, Na, Ca)(Ca, Sr, Ce)3(PO4)3F — новый минерал со структурным мотивом апатита // Зап. Всесоюз. минерал. об-ва. — 1997. — Ч. 126, вып. 3. — С. 87— 97.
11. Шраменко И.Ф., Стадник В.А., Осадчий В.К. Геохимия карбонатитов Украинского щита. — Киев : Наук. думка, 1992. — 212 с.

Українська