Зеленокам’яні структури Оріхово-Павлоградської зони: перший досвід геологічного опису. Cтаття 1. Новогорівська структура

УДК 551.71 (477)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.37.04.068

О.Б. Бобров ПВНЗ "Інститут Тутковського" 04114, м. Київ, Україна, вул. Дубровицька, 28 E-mail: albobrov@ukr.net Мова: українська Мінералогічний журнал 2015, 37 (4): 68-77 Анотація: Викладено історичний аналіз виявлення та опису зеленокам’яних структур у межах Оріхово-Павлоградської зони глибинного розлому. Вперше описано структурно-тектонічну позицію, впорядкованість внутрішньої будови та речовинний склад порід Новогорівської структури, яку було виявлено серед речовинно і генетично інших типів породних асоціацій, що є фундаментом зеленокам’яних утворень. Прокоментовано наявні оцінки радіологічного віку порід, що беруть участь в її будові. На підставі характеристики речовинного складу порід, їхньої позиції в розрізі виділено три частини розрізу, що відповідають трьом нижнім парагенераціям (КТ-1, КТ-2 та КТ-3) метакоматіїт-толеїтової формації, в обсязі якої виділено сурську світу та приазовські аналоги цього стратиграфічного підрозділу — косивцівську товщу, ольгінську світу. Ключові слова: зеленокам’яні структури, зона Оріхово-Павлоградського глибинного розлому, Новогорівська структура, метакоматіїт-толеїтова формація, сурська світа, кореляція розрізів. Література: 1. Бобров А.Б. Метаморфизованная риодацитовая формация зеленокаменных поясов Украинского щита Статья 1. Состав, строение и возраст // Геол. журн. — 1993. — № 4. — С. 103—112. 2. Бобров О.Б. Вулкано-плутонічні асоціації зеленокам’яних поясів Українського щита (формації, палеовулканічні реконструкції, металогенія) : Автореф. дис. … д-ра геол.-мінерал. наук. — Львів, 1994. — 40 с. 3. Бобров О.Б. Текстурні форми архейських метабазальтових потоків Верхівцівської структури (Середнє Придніпров’я) // Мінер. ресурси. — 2005. — № 2. — С. 22—24. 4. Бобров О.Б., Лисенко О.А., Меркушин І.Є., Яськевич Т.Б. Подушково-кульові лави метабазальтів Сорокинської зеленокам’яної структури Приазов’я: перший досвід опису // Мінер. ресурси. — 2005. — № 3. — С. 12—18. 5. Бобров О.Б., Лисенко О.А., Меркушин І.Є., Сватков О.М., Тупікова Н.Б. Берестівська структура — новий зеленокам’яний об’єкт у Західному Приазов’ї // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. — 2012. — № 2. — С. 10—30. 6. Бобров А.Б., Малюк Б.И., Шпыльчак В.А. Метаморфизованные коматииты Приазовского геоблока Украинского щита // Геол. журн. — 1991. — № 1. — С. 92—100. 7. Бобров О.Б., Сіворонов А.О., Гурський Д.С., Лисенко О.А. Геологічна будова та золотоносність Сорокинської зеленокам’яної структури (Західне Приазов’я). — Дніпропетровськ : Артпрес, 2000. — 148 с. 8. Бобров О.Б., Сіворонов А.О. Металогенія ранньоархейських зеленокам’яних поясів // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. — 2001. — № 1—2. — С. 19—40. 9. Бобров О.Б., Сіворонов А.О., Малюк Б.І., Лисенко О.М. Тектонічна будова зеленокам’яних структур Українського щита // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. — 2002. — № 1—2. — С. 46—67. 10. Бобров О.Б., Степанюк Л.М., Шпильчак В.О., Стефанишин О.Б. Нові дані про радіологічний вік гранітоїдів Добропільського масиву (Західне Приазов’я, Український щит). Стаття 1. Постановка проблеми // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. — 2006. — № 2. — С. 5—7. 11. Єсипчук К.Ю., Бобров О.Б., Степанюк Л.М., Щербак М.П., Глеваський Є.Б., Скобелєв В.М., Дранник А.С., Гейченко М.В. Кореляційна хроностратиграфічна схема раннього докембрію Українського щита (схема та поясн. зап.). — К. : УкрДГРІ, НСК України, 2004. — 30 с. 12. Степанюк Л.М., Бобров О.Б., Шпильчак В.О., Стефанишин О.Б., Сергєєв С.А., Лепєхіна О.М. Нові дані про радіологічний вік гранітоїдів Добропільського масиву (Західне Приазов’я, Український щит). Стаття 3. Результати радіологічного датування // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. — 2007. — № 2. — С. 83—89. 13. Щербак Н.П., Артеменко Г.В., Бартницкий Е.Н., Шпыльчак В.А., Татаринова Е.А. Косивцевская толща — фрагмент раннеархейских зеленокаменных поясов Украинского щита (Западное Приазовье) // Докл. АН УССР. Сер. Б. — 1990. — № 10. — С. 35—39. 14. Щербак Н.П., Артеменко Г.В., Некряч А.И., Жданов Е.Н. Возраст метавулканитов Новогоровской зеленокаменной структуры (Западное Приазовье) // Докл. АН Украины. — 1992. — № 9. — С. 102—104. 15. Bobrov A.B., Sivoronov A.A. The bazemant and evolutionaru characteristics of greenstone structures formed on the shields in early precambrian time // Abstr. by IGCP Intern. Simp. (IGCP Project 275: Deep geology of the Baltic Fennoscandian Shield; IGCP Project 257: Precambrian dyke swarms (Petrozavodsk, 7—17 Sept. 1992). — Petrozavodsk, 1992.

Українська