Нефеліновий сієніт-порфір Приазов’я — новий тип порід Українського щита

УДК 550.42 (477)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.37.04.078

С.Г. Кривдік (1), О.В. Дубина (1), Ю.А. Амашукелі (2), О.А. Вишневський (1) (1) Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України 03680, м. Київ-142, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34 E-mail: kryvdik@ukr.net (2) ДНВП “Державний інформаційний геологічний фонд України” 03680, м. Київ, Україна, вул. Ежена Потьє, 16 Мова: українська Мінералогічний журнал 2015, 37 (4): 78-84 Анотація: Вперше детально описано мінеральний склад та геохімічні особливості дайкових нефелінових сієніт-порфірів Приазов’я. Цей тип порід є новим для України і належить до родини основних порід лужного ряду. Порода складена фенокристами біотиту, нефеліну і лужного польового шпату, а основна маса — калішпату, егірин-геденбергіту, андрадиту, нефеліну (ділянками заміщеного канкринітом і содалітом), біотиту і апатиту. Послідовність кристалізації мінералів у досліджуваному нефеліновому сієніт-порфірі вказує на агпаїтовий тренд еволюції його хімізму. Виявлено відмінності у складі біотиту фенокристів (більш магнезіальний) та основної маси. Нефелін-сієнітовий порфір належить до міаскітового або проміжного між міаскітовим і агпаїтовим типу, характеризується підвищеним вмістом фосфору (порівняно із більшістю порід Октябрського масиву), REE, Nb (90—235 ppm) та Zr, чим суттєво відрізняється від дайкових егіринових мікрофойяїтів Октябрського масиву. Припускається належність нефелінових сієніт-порфірів до Октябрського лужного масиву, хоча, ймовірно, вони є найменш диференційованими різновидами порівняно зі всіма відомими лужними породами цього масиву. Ключові слова: сієніт-порфір, нефелін, лужні породи, Октябрський масив, Приазов’я. Література: 1. Амашукелі Ю.А., Дубина О.В., Кривдік С.Г. Деякі геохімічні та петрологічні критерії еволюції Октябрського масиву лужних порід (Україна) // Мінерал. журн. — 2011. — 33, № 4. — С. 53—66. 2. Дубина А.В., Кривдик С.Г., Шарыгин В.В. Геохимия нефелиновых и щелочных сиенитов Украинского щита (по данным ICP MS) // Геохимия. — 2014. — № 10. — С. 907—923. 3. Кривдик С.Г., Ткачук В.И. Петрология щелочных пород Украинского щита. — Киев : Наук. думка, 1990. — 408 с. 4. Кривдик С.Г., Ткачук В.И. Геохимические и петрологические особенности щелочных пород Октябрьского массива // Геохимия. — 1998. — № 4. — С. 362—371. 5. Кривдик С.Г., Амашукели Ю.А., Дубина А.В. Особенности процесса содалитизации пегматоидных мариуполитов Октябрьского массива (Украина) // Тез. XXVIII Междунар. конф. "Рудный потенциал щелочного, кимберлитового и карбонатитового магматизма" (М.-Минск, 9—16 сент., 2011 г.). — Минск, 2011. — С. 107—109 [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http://alkaline2011.web.ru/. 6. Кривдик С.Г., Возняк Д.К., Шаригін В.В., Дубина О.В. Мінерали лужних порід України // Зап. Укр. мінерал. т-ва. — 2012. — 9. — С. 7—34. 7. Кривдик С.Г., Цымбал С.Н., Раздорожный В.Ф. Палеозойские щелочные породы Восточного Приазовья (Украинский щит) // Мінерал. журн. — 2006. — 28, № 2. — С. 5—40.

Українська