ЄВГЕНІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ КУКОВСЬКИЙ (до 90-річчя від дня народження)

Українська

УДК 55(09)

Є.Ф. Шнюков (1), А.А. Вальтер (2), В.І. Павлишин (3), В.М. Хоменко (4)
(1) ДНУ "Відділення морської геології і осадочного рудоутворення НАН України"
01054, м. Київ, Україна, вул. О. Гончара, 55-б
E-mail: shnykov@nas.gov.ua
(2) Інститут прикладної фізики НАН України
40030, м. Суми, Україна, вул. Петропавлівська, 58
E-mail: avalter@iop.kiev.ua
(3) Київський національний університет імені Тараса Шевченка
03022, м. Київ, Україна, вул. Васильківська, 90
E-mail: V.I.Pavlyshyn@gmail.com
(4) Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененко НАН України
03680, м. Київ-142, Україна, пр. Акад. Палладіна, 34
E-mail: vladimir.khom@yahoo.com
Мова: російська
Мінералогічний журнал 2015, 37 (4): 123-126

Анотація: Статтю присвячено 90-річному ювілею відомого ученого в галузі кристалохімічних і рентгенографічних досліджень мінеральної сировини в Україні. Висвітлено основні напрями наукової діяльності талановитого дослідника, його значний внесок у розвиток мінералогічної науки.

Ключові слова: Євгеній Георгійович Куковський, рентгенографічні дослідження, тонкодисперсні шаруваті мінерали, кристалохімія, фізична хімія.

Текст

File_attachments: