Лейцитові породи озера Урмія, Іран

УДК 552.33 : 551.21

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.37.02.046

С.Г. Кривдік (1), В.А. Михайлов (2), В.В. Шаригін (3, 4) (1) Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України 03680, м. Київ-142, Україна, пр. Акад. Палладіна, 34 E-mail: kryvdik@ukr.net (2) Київський національний університет імені Тараса Шевченка 03022, м. Київ, Україна, вул. Васильківська, 90 E-mail: vladvam@gmail.com (3) Федеральна державна бюджетна установа науки "Інститут геології і мінералогії ім. В.С. Соболєва СВ РАН" 630090, м. Новосибірськ, Росія, пр. Акад. Коптюга, 3 (4) Федер. держ. бюджет. освіт. установа вищ. проф. освіти "Новосибірський державний університет" 630090, м. Новосибірськ, Росія, вул. Пирогова, 2 E-mail: sharygin@igm.nsc.ru Мінералогічний журнал 2015, 37 (2): 46-62 Анотація: На північно-східному узбережжі оз. Урмія (Іран) розташований неогеновий палеовулкан, складений безпла гіоклазовою серією порід: мелалейцитити — польовошпатові лейцитити — фоноліти — трахіти. У лейцититах фемічні мінерали представлені магнезіальними клінопіроксенами, олівіном (хризолітом), іноді амфіболом, а польові шпати (в підпорядкованій кількості) майже чистими калішпатами або їх барійвмісними різновидами. Слюди лейцититів представлені Ва-Ті-флогопітами, що рідко трапляються у природі. У фонолітах клінопіроксени дещо збагачені залізом, а флогопіти збіднені на барій і титан. Водночас польові шпати в цих породах представлені Na-К-Ba-різновидами (гіалофанами) або анортоклазами. Зрідка (як включення в піроксенах) в лейцититах фіксуються нефелін і содаліт. Лейцитові породи оз. Урмія збагачені на Ba, Rb, Sr, мають помірний вміст Ce, Y, Zr і низький — Nb. Такі мінералогічні і геохімічні особливості дозволяють вважати лейцитові породи оз. Урмія подібними до калієвих порід, приурочених до областей стиснення земної кори (складчасті пояси), де проявляються процеси субдукції. Ключові слова: калієві породи, Ва-Ti-слюда, Na-K-Ba-польові шпати, лейцитити, фоноліти, трахіти. Література: 1. Азибеков Ш.А., Батиров А.Э., Велиев М.И., Исмаил-Заде А.Д., Нижерадже Н.Ш., Емельянова Е.Н., Мамедов М.Н. Геология и вулканизм Талыша. — Баку : Элм, 1979. — 246 с. 2. Джейкс А., Луис Дж., Смит К. Кимберлиты и лампроиты Западной Австралии. — М. : Мир, 1989. — 430 с. 3. Дир У.А., Хауи Р.А., Зусман Дж. Породообразующие минералы: в 5 т. Т. 4. Каркасные силикаты. — М. : Мир, 1966. — 482 с. 4. Когарко Л.Н., Романчев Б.П., Форназери М. Геохимия калиевого магматизма Италии // Геохимия. — 1988. — № 10. — С. 1408—1420. 5. Кривдик С.Г., Михайлов В.А. Геохимические и минералогические особенности калиевых пород озера Урмия (Иран) // Щелочной магматизм Земли и его рудоносность: Материалы докл. Междунар. (СНГ) сов. (Донецк, 10—16 сент. 2007 г.). — Киев, 2007. — С. 133—134. 6. Кухаренко А.А., Орлова М.П., Багдасаров Э.А. Щелочные габброиды Карелии (Елетозерский массив — петрология, минералогия, геохимия). — Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1969. — 184 с. 7. Лампроиты / АН СССР, Ин-т геологии руд. месторождений, петрографии, минералогии и геохимии: под ред. О.А. Богатикова, И.Д. Рябчикова, В.А. Кононовой. — М. : Наука, 1991. — 300 с. 8. Мамедов М.Н., Бабаева Г.Д., Керимов В.М., Пурмухтари М.А., Алиев Р.А. Стадийность кристаллизации субщелочных и щелочных серий Малого Кавказа, Талыша (Азербайджан) и Урмия-Дохтара (Иранская Исламская Республика) // Щелочной магматизм Земли и его рудоносность: Материалы докл. Междунар. (СНГ) сов. (Донецк, 10—16 сент. 2007 г.). — Киев, 2007. — С. 168—171. 9. Меликсетян Б.М. Минералогия, геохимия и петрохимические особенности Тежсарского щелочного комплекса // Петрология интрузивных комплексов важнейших рудных районов Армянской ССР. — Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1971. — С. 117—297. 10. Уэйнджер Л., Браун Г. Расслоенные изверженные породы. — М. : Мир, 1970. — 552 с. 11. Чуканов Н.В., Муханова А.А., Расцветаева Р.К., Белаковский Д.И., Мёккель Ш., Каримова О.В., Бритвин С.Н., Кривовичев С.В. Оксифлогопит K(Mg, Fe, Ti)3[(Si, Al)4O10](O, F)2 — новый минерал группы слюд // Зап. РМО. — 2010. — Ч. 139, вып. 3. — С. 31—40. 12. Шарыгин В.В., Скьяцца М., Стоппа Ф. Ba-Ti-слюды из щелочных базальтов вулканического поля Калатрава, Центральная Испания // Рудный потенциал щелочного, кимберлитового и карбонатитового магматизма: Материалы XXVIII Междунар. конф., шк. "Щелочной магматизм Земли". — Минск : Право и экономика, 2011. — C. 196—198. 13. Conticelli S., Pecerillo A. Petrolodgy and geochemistry of potassic and ultrapotassic volcanism in central Italy: petrogenesis and inferences on the evolution of the Mantle Source // Lithos. — 1992. — 28, No 3—6 (spec. is.). — P. 221—240. 14. David R.N. Isotopic characteristics of potassic rocks: evidence for the involvement of subducted sediments in magma genesis // Lithos. — 1992. — 28. — Р. 403—420. 15. Edgar A.D. Barium-rich phlogopite and biotite from some Quaternary alkali mafic lavas, West Eifel, Germany // Eur. J. Miner. — 1992. — 4. — P. 321—330. 16. Greenwood J.C. Barian-titanian micas from Ilha da Trindade, South Atlantic // Miner. Mag. — 1998. — 62. — P. 687—695. 17. Kogarko L.I., Uvarova Yu.A., Sokolova E., Hawthorne F.C., Ottolini L., Grice J.D. Oxykinoshitalite, a new species of mica from Fernando de Noronha Island, Pernambuco, Brazil: occurrence and crystal structure // Can. Miner. — 2005. — 43. — P. 1501—1510. 18. Mansker W.L., Ewing R.C., Keil K. Barian-titanian biotites in nephelinites from Oahu, Hawaii // Amer. Miner. — 1979. — 64. — P. 156—159. 19. Seifert W., Kampf H. Ba-enrichment in phlogopite of a nephelinite from Bohemia // Eur. J. Miner. — 1994. — 6. — P. 497—502. 20. Sharygin V.V. Ba-Ti-oxymicas from olivine melanephelinites of the Udokan lava field, Siberia, Russia: chemistry and substitutions // Abstr. of XXVI Intern. conf., School "Geochemistry of alkaline rocks". — Moscow : ONTI GEOKHI RAS, 2009. — P. 132—134. 21. Sharygin V.V., Kryvdik S.G. Ba-Ti-rich phlogopite from olivine melaleucitites of the Urmia lake region, Iran // Geochemistry of magmatic rocks: Abstr. of XXVII Intern. conf. (M.-Koktebel, 9—16 Sept. 2010). — M., 2010. — P. 160—162. 22. Shaw C.S.J., Penczak R.S. Barium- and titanium-rich biotite and phlogopite from the Western and Eastern Gabbro, Coldwell alkaline complex, northwestern Ontario // Can. Miner. — 1996. — 34. — P. 967—975. 23. Sheppard S., Taylor W.R. Barium and LREE-rich, olivine-mica-lamprophyres with affinities to lamproites, Mt. Bundey, Northern Territory, Australia // Lithos. — 1992. — 28. — P. 303—325. 24. Stephen F. Petrological characterization of the source components of potassic magmas: geochemical and experimental constraints // Lithos. — 1992. — 28, No 3—6 (spec. is.). — P. 187—204 25. Thompson R.N., Fowler M.B. Subduction-related shoshonitic and ultrapotassic magmatism: a study of Siluro-Ordovician syenites from the Scottish Caledonides // Contribs Mineral. and Petrol. — 1986. — 94. — P. 507—522. 26. Vaziri (Moine-Vaziri). An introduction to magmatism in Iran // Univ. of Tarbiat-Moalem. — 1985. — Publ. No 120. — P. 111—120 (in Persian). 27. Zhang M., Suddaby P., Thompson R.N., Dungan M. Barian titanian phlogopite from potassic lavas in northeast China: Chemistry, substitutions, and paragenesis // Amer. Miner. — 1993. — 78. — P. 1056—1065. 28. Veturelli G., Capedri S., Di Battistini G., Grawford A., Kogarko L.N., Celestini S. The ultrapotassic rocks from southeastern Spain // Lithos. — 1984. — 17. — P. 37—54. 29. Yongfeng G., Zengqian H., Bals S.K., Ruihua W., Xiangiin M., Rongssheng Z. Lamproitic rocks from a Continental Collision Zone: Evidence for recycling of subducted Tethyan Oceanic sediments in the Mantle Beneath Southern Tibet // J. Petrol. — 2007. — 48, No 4. — P. 729—752.

Українська