Структурно-мінералогічнІ особливості кам’яного метеорита Галків (H4)

УДК 523.681

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.03.043

В.П. Семененко, А.Л. Гіріч, Н.В. Кичань

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: cosmin@i.ua

Структурно-мінералогічнІ особливості камяного метеорита Галків (H4)

Мова: українська

Мінералогічний журнал  2017, 39 (3): 43-52

Анотація: Наведено дані про історію падіння та головні структурно-мінералогічні особливості метеорита Галків (H4, S3, W0). Хондрит характеризується вищим ступенем неоднорідності хімічного складу піроксену, ніж олівіну, наявністю акцесорної кількості зерен шпінелі з різним ступенем метаморфогенних змін, високо- та низько-Ca плагіоклазу, окремих різко ксеноморфних зерен камаситу з великою кількістю крупних включень мінералів і численних ознак ударного метаморфізму. Результати досліджень свідчать про збереженість у метеориті реліктів високотемпературних мінералів, а також про хімічну гетерогенність мінералів у період агломерації материнського тіла хондрита.

Ключові слова: метеорит, хондрит, мінерали, нікелисте залізо, структура, скульптура поверхні, ударний метаморфізм.

Література

  1. Кичань Н.В., Ширінбекова С.Н., Сливінський В.М. Структурно-мінералогічні особливості нікелистого заліза метеорита Галків // Зап. Укр. мінерал. т-ва. — 2009. — 6. — С. 70—76.
  2. Семененко В.П., Гіріч А.Л., Русько Ю.О. Каталог метеоритів, що зберігаються в Національному науково-природничому музеї НАН України (на 1 січня 2007 р.) // Мінерал. журн. — 2007. — 29, № 2. — С. 72—82.
  3. Семененко В.П., Самойлович Л.Г., Тертычная Б.В. Изменение зерен троилита при повторном нагреве хондритов // Космическое вещество : Сб. науч. тр. — Киев : Наук. думка, 1986. — С. 94—99.
  4. Семененко В.П., Тертычная Б.В., Клейманов А.Н. Скульптура поверхности частиц никелистого железа // Метеоритика. — 1987. — Вып. 46. С. 73—80.
  5. Семененко В.П., Шаркин О.П., Гирич А.Л. Высокопористые фрагменты в хондрите Саратов (L4) // Геохимия. — 1992. — 6. — С. 881—892.
  6. Ширінбекова С.Н. Порівняльна характеристика ступеня вивітрювання хондритів з метеоритної колекції Національного науково-природничого музею НАН України // Зап. Укр. мінерал. т-ва. — 2008. — 5. — С. 96—104.
  7. Юдин И.А., Коломенский В.Д. Минералогия метеоритов. — Свердловск : УНТЦ АН СССР, 1987. — 200 с.
  8. Semenenko V.P., Girich A.L. The Galkiv meteorite: H4 chondrite from Ukraine // Meteoritics and Planet. Sci. — 1998. — 33. — P. A193—A196.
  9. Stöffler D., Keil K., Scott E.R.D. Shock metamorphism of ordinary chondrites // Geochim. et cosmochim. acta. — 1991. — 55. — P. 3845—3867.
  10. Wlotzka F. A weathering scale for the ordinary chondrites (Abstract) // Meteoritics. — 1993. — 28, № 3. — P. 460.
Українська