УРАН-СВИНЦЕВИЙ ВІК ЦИРКОНІВ ГІПЕРСТЕНОВОГО ПЛАГІОГНЕЙСУ  ДОЛИНИ р. ЗГАР (ВЕРХНЄ ПОБУЖЖЯ, УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ)

УДК 550.93

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.03.067

Л.М. Степанюк, Л.В. Шумлянський

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: stepaniuk@nas.gov.ua, lshumlyanskyy@yahoo.com

УРАН-СВИНЦЕВИЙ ВІК ЦИРКОНІВ ГІПЕРСТЕНОВОГО ПЛАГІОГНЕЙСУ  ДОЛИНИ р. ЗГАР (ВЕРХНЄ ПОБУЖЖЯ, УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ)

Мова: українська

Мінералогічний журнал  2017, 39 (3): 67-74

Анотація: Геологічний розріз, відслонений долиною р. Згар у районі сіл Городище — Новоселиця та представлений асоціацією гіперстенових плагіогнейсів і кристалосланців, вважається одним із стратотипових розрізів ендербіто-гнейсової формації (тиврівської товщі дністровсько-бузької серії палеоархейського віку). Еоархейські ізотопні дати (3,65 млрд рр.) отримано для ендербіто-гнейсів (гіперстенових плагіогнейсів), поширених у районі с. Завалля (Середнє Побужжя). Водночас для реліктових ядер цирконів гранітоїдів бердичівського типу, що розвиваються по метаморфічних породах березнинської товщі, яка входить до складу палеоархейської дністровсько-бузької серії, отримано винятково палеопротерозойські значення віку. Вік гіперстенового плагіогнейсу, що разом з малопотужними прошарками кристалосланців утворюють скельні виходи в лівому березі р. Згар, нижче с. Городище, визначали локальним уран-свинцевим ізотопним датуванням різних ділянок полірованих зрізів кристалів циркону за допомогою LA-ICP-MS. Циркони представлені світло-, сірувато-рожевими призматичними, короткопризматичними та майже ізометричними кристалами з гладенькою блискучою поверхнею та заокругленими контурами. Вони мають складну внутрішню будову, обумовлену присутністю майже в усіх кристалах різнорідних реліктових ядер та новоутворених оболонок. Трапляються ядра декількох типів. Найпоширенішими є уламки кристалів, які часто характеризуються тонкою концентричною зональністю магматичного типу. Доволі поширеними є ізометричні ядра, або майже ізометричні, з кутастими обмеженнями. У поодиноких випадках відмічаються складні ядра та ядра з правильними кристалографічними обрисами. Практично для усіх проаналізованих ділянок кристалів циркону отримано конкордантні значення віку, які, за співвідношенням 207Pb/206Pb становлять 2145—2022 млн рр., а за співвідношенням 206Pb/238U — 2152—2030 млн рр. Вік циркону оболонок складає 2036 ± 10 млн рр., що співпадає з віком монациту із чарнокітоїдів, поширених на захід, в Літинському кар’єрі.

Ключові слова: гіперстеновий плагіогнейс, ізотопний вік, циркон, тиврівська товща, палеопротерозой.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бобров А.Б., Кирилюк В.П., Гошовский С.В., Степанюк Л.М., Гурский Д.С., Лысак А.М., Сиворонов А.А., Безвинный В.П., Зюльцле В.В., Приходько В.Л., Шпыльчак В.А. Гранулитовые структурно-формационные комплексы Украинского щита — европейский эталон // Стратиграфия, геохронология и корреляция нижнедокембрийских породных комплексов фундамента Восточно-Европейской платформы : Путеводитель геол. экскурсий Междунар. науч.-практ. конф. (г. Киев, 31 мая — 4 июня 2010 г.). — Львов : ЗУКЦ, 2010. — 160 с.
 2. Довбуш Т.И., Скобелев В.М., Степанюк Л.М. Результаты изучения докембрийских пород западной части Украинского щита Sm-Nd изотопным методом // Мінерал. журн. — 2000. — 22, № 2/3. — С. 132—142.
 3. Кирилюк В.П. Ще раз про проблеми стратиграфії побузького гранулітового комплексу (з нагоди складання нової регіональної стратиграфічної схеми нижнього докембрію Українського щита). Стаття 1. Загальні відомості й поділ побузького стратиграфічного комплексу на світи // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. — 2015. — № 2. — C. 125—140.
 4. Кирилюк В.П. Ще раз про проблеми стратиграфії побузького гранулітового комплексу (з нагоди складання нової регіональної стратиграфічної схеми нижнього докембрію Українського щита). Стаття 2. Співвідношення світ побузького стратиграфічного комплексу // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. — 2015. — № 3. — C. 147—168.
 5. Кореляційна хроностратиграфічна схема раннього докембрію Українського щита (схема та поясн. зап.) / К.Ю. Єсипчук, О.Б. Бобров, Л.М. Степанюк, М.П. Щербак, Є.Б. Глеваський, В.М. Скобелєв, А.С. Дранник, М.В. Гейченко. — К. : УкрДГРІ, НСК України, 2004. — 30 с.
 6. Лазько Е.М., Кирилюк В.П., Сиворонов А.А., Яценко Г.М. Нижний докембрий западной части Украинского щита (возрастные комплексы и формации). — Львів : Вища шк., 1975. — 239 с.
 7. Лесная И.М. Геохронология чарнокитоидов Побужья. — Киев : Наук. думка, 1985. — 133 с.
 8. Лобач-Жученко С.Б., Степанюк Л.М., Пономаренко А.Н., Балаганский В.В., Сергеев С.А., Пресняков С.Л. Возраст цирконов из эндербито-гнейсов Среднего Побужья (Днестровско-Бугский мегаблок Украинского щита) // Мінерал. журн. — 2011. — 33, № 1. — С. 3—14.
 9. Лобач-Жученко С.Б., Балаганский В.В., Балтыбаев Ш.К., Степанюк Л.М., Пономаренко А.Н., Лохов К.И., Корешкова М.Ю., Юрченко А.В., Егорова Ю.С., Сукач В.В., Бережная Н.Г., Богомолов Е.С. Этапы формирования побужского гранулитового комплекса по данным изотопно-геохронологических исследований (Среднее Побужье, Украинский щит) // Мінерал. журн. — 2013. — 35, № 4. — С. 86—98.
 10. Пономаренко А.Н, Степанюк Л.М., Шумлянский Л.В. Геохронология и геодинамика палеопротерозоя Украинского щита // Мінерал. журн. — 2014. — 36, № 2. — С. 48—60.
 11. Степанюк Л.М., Шумлянський Л.В., Пономаренко О.М., Довбуш Т.І. До питання про вікові межі формування кошаро-олександрівської світи бузької серії Побужжя // Геохімія та рудоутворення. — 2010. — Вип. 28. — С. 4—10.
 12. Степанюк Л.М., Пономаренко О.М., Петриченко К.В., Курило С.І., Довбуш Т.І., Сергеєв С.А., Родіонов М.В. Уран-свинцева ізотопна геохронологія гранітоїдів бердичівського типу Побужжя (Український щит) // Мінерал. журн. — 2015. — 37, № 3. — С. 51—66.
 13. Степанюк Л.М., Довбуш Т.І., Курило С.І., Лісна І.М. Фінальний етап гранітоїдного магматизму в Дністровсько-Бузькому мегаблоці Українського щита // Геохімія та рудоутворення. — 2016. — Вип. 36. — С. 72—81.
 14. Стратиграфические разрезы докембрия Украинского щита / Н.П. Щербак, К.Е. Есипчук, Б.З. Берзенин, Е.Б. Глевасский, А.С. Дранник, Ю.К. Пийяр, Р.М. Полуновский, Т.А. Скаржинская, В.Н. Соловицкий, И.М. Этингоф, Я.П. Билынская, В.И. Ганоцкий, Г.Ф. Гузенко, А.С. Киселев, В.М. Клочков, В.В. Решетняк, Н.И. Босая, С.Г. Воронова, В.И. Пилипенко. — Киев : Наук. думка, 1985. — 168 с.
 15. Щербак Н.П., Артеменко Г.В., Лесная И.М., Пономаренко А.Н. Геохронология раннего докембрия Украинского щита. Архей. — Киев : Наук. думка, 2005. — 243 с.
 16. Щербак Н.П., Артеменко Г.В., Лесная И.М., Пономаренко А.Н., Шумлянский Л.В. Геохронология раннего докембрия Украинского щита. Протерозой. — Киев : Наук. думка, 2008. — 240 с.
 17. Щербак Н.П., Лобач-Жученко С.Б., Бибикова Е.В., Степанюк Л.М., Чекулаев В.П., Балаганский В.В., Артеменко Г.В., Вревский А.Б., Арестова Н.А. Возрастные этапы формирования породных ассоциаций и комплексов Украинского и Балтийского щитов в архее (3,6—2,6 млрд лет) // Мінерал. журн. — 2010. — 32, № 2. — С. 5—24.
 18. Яценко Г.М. Нижний докембрий центральной части Украинского щита (строение и металлогенические особенности формаций). — Львов : Вища шк., 1980. — 140 с.
 19. Claesson S., Bibikova E.V., Bogdanova S.V., Skobelev V.M. Archaean terranes, Palaeoproterozoic reworking and accretionin in the Ukrainian Shield, East European Craton // European Lithosphere Dynamics / Eds. D.G. Gee, R.A. Stephenson. — Geological Society, London, Memoirs. — 2006. — 32, № 1. — P. 645—654.
 20. Claesson S., Bibikova E., Shumlyanskyy L., Dhuime B., Hawkesworth C. The oldest crust in the Ukrainian Shield — Eoarchean U-Pb ages and Hf-Nd constraints from enderbites and metasediments // Continent Formation Through Time / Eds. N.M.W. Van Kranendonk, S. Parman, S. Shirey, P.D. Clift. — 2014. — P. 227—259. — (Geol. Soc. London, Spec. Publ. ; № 389).
 21. Shumlyanskyy L., Bekker A., Claesson S. U-Pb zircon geochronology of rocks of the Teteriv series, Northwestern region of the Ukrainian Shield // Актуальные проблемы наук о Земле. Геологические и географические исследования трансграничных регионов : Cб. материалов Междунар. науч.-практ. сем. (г. Брест, 21—25 сент. 2015 г.). — C. 242—244.
 22. Shumlyanskyy L., Hawkesworth C., Dhuime B., Billström K., Claesson S., Storey C. 207Pb/206Pb ages and Hf isotope composition of zircons from sedimentary rocks of the Ukrainian shield: crustal growth of the south-western part of East European craton from Archaean to Neoproterozoic // Precambr. Res. — 2015. — 260. — P. 39—54.
Українська