НАТАН ІЛЛІЧ ГІНЗБУРГ (1917—1984) — ЗАСНОВНИК СУЧАСНОЇ ПРИКЛАДНОЇ МІНЕРАЛОГІЇ (ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

УДК 55 (09)
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.03.102
В.І. Павлишин 1, А.В. Виршило 2 
1 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України
03142, м. Київ, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34
E-mail: V.I.Pavlyshyn@gmail.com
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Навчально-науковий інститут "Інститут геології" 
03022, м. Київ, Україна, вул. Васильківська, 90
E-mail: antvi@ukr.net 
НАТАН ІЛЛІЧ ГІНЗБУРГ (1917—1984) — ЗАСНОВНИК СУЧАСНОЇ ПРИКЛАДНОЇ МІНЕРАЛОГІЇ (ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)
Мова: українська
Мінералогічний журнал  2017, 39 (3): 102-105
Анотація: Н.І. Гінзбург був лідером у галузі мінералогії й геохімії родовищ рідкісних металів, розширив та поглибив учення про пегматити. Вчений створив потужну школу прикладної мінералогії, в якій найбільше розвивав три її розділи — пошукову мінералогію, технологічну мінералогію, вчення про нові види мінеральної сировини.
Ключові слова: Н.І. Гінзбург, рідкісні метали, пегматити, прикладна мінералогія.

Українська