Світлої пам’яті видатного вченого-геолога Юрія Миколайовича Сеньковського

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.02.096

К.Г. Григорчук, Е.Я. Жовинський, Н.О. Крюченко

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03680, м. Київ-142, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

Світлої пам’яті видатного вченого-геолога Юрія Миколайовича Сеньковського

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2017, 39 (2): 96-99

Рік тому, 18 травня 2016 р. пішов з життя видатний вчений­геолог Юрій Миколайович Сеньковський — член­кореспондент НАН України, професор, лауреат премії ім. В.І. Вер­ надського НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, багатолітній керівник відділу седиментології провінцій горючих копалин Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України, відомий вчений у галузі палеоокеанографії, седиментології, генетичної літології та мінералогії осадових порід.

Світла пам’ять про Юрія Миколайовича навічно залишиться в серцях його колег, вдячних учнів і всіх тих, кому пощастило зустрітися з цією прекрасною людиною.

Українська