Світлої пам'яті Петра Васильовича Зарицького

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.01.100
Мова: українська
Мінералогічний журнал 2017, 39 (1): 100-102

З великим сумом сповіщаємо, що 2 лютого 2017 року на дев’яностому році пішов з життя відомий український мінералог, доктор геолого-мінералогічних наук, професор кафедри мінералогії, петрографії та корисних копалин Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна — Петро Васильович Заріцький.
Це була чудова людина — шляхетної зовнішності, приємна і доброзичлива, цікава у спілкуванні. Він цінував людей і знав ціну собі. Нам його не вистачатиме...

Українська