Зеленокам’яні структури Оріхово-Павлоградської зони: перший досвід геологічного опису. Стаття 2. Чистопільська структура

УДК 551.71 (477)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.01.032

О.Б. Бобров

ПВНЗ "Інститут Тутковського"

04114, м. Київ, Україна, вул. Дубровицька, 28

E-mail: albobrov@ukr.net

Зеленокам’яні структури Оріхово-Павлоградської зони: перший досвід геологічного опису. Стаття 2. Чистопільська структура

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2016, 38 (1): 32-41

Анотація: Уперше описано структурно-тектонічну позицію, впорядкованість внутрішньої будови та речовинний склад порід Чистопільської структури. Це одна з двох вперше описаних нами у 1989—1990 рр. зеленокам’яних структур, які було виявлено в зоні Оріхово-Павлоградського глибинного розлому серед речовинно і генетично інших типів породних асоціацій, що є фундаментом зеленокам’яних утворень. Розріз структури вскритий профілем із двох похилих колонкових свердловин (№ 300 і 301) — він має тричленну будову. Нижня частина представлена нижньою суттєво метабазитовою породною асоціацією (КТ-1) метакоматіїт-толеїтової формації та є повним структурно-речовинним і віковим аналогом порід сурської світи конкської серії мезоархею. Середня частина представлена нижньою суттєво ультрабазитовою парагенерацією КТ-2, а верхня — андезит-базитовою парагенерацією КТ-3, що відрізняється більшим обсягом туфолавових утворень. Кореляція розрізів Новогорівської, Чистопільської та інших типових структур Приазовського мегаблоку (Косивцівської та Сорокинської), зеленокам’яний статус яких є беззаперечним, показала повну подібність породного наповнення розрізу, речовинних та структурно-текстурних особливостей, однотипну впорядкованість внутрішньої будови, відносну стратиграфічну позицію.

Ключові слова: зона Оріхово-Павлоградського глибинного розлому, зеленокам’яні структури, метакоматіїт-толеїтова формація, сурська світа, кореляція розрізів.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бобров А.Б. Флексурообразные складки в нижнедокембрийских комплексах и принципы их типизации (на примере Западного Приазовья) // Геол. журн. — 1982. — № 5. — С. 36—44.
 2. Бобров А.Б. Метаморфизованная риодацитовая формация зеленокаменных поясов Украинского щита. Статья 1. Состав, строение и возраст // Геол. журн. — 1993. — № 4. — С. 103—112.
 3. Бобров О.Б. Вулкано-плутонічні асоціації зеленокам’яних поясів Українського щита (формації, палеовулканічні реконструкції, металогенія) : автореф. дис. … д-ра геол.-мінерал. наук. — Львів, 1994. — 40 с.
 4. Бобров О.Б. Зеленокам’яні структури Оріхово-Павлоградської зони: перший досвід геологічного опису. Стаття 1. Новогорівська структура // Мінерал. журн. — 2015. — 37, № 4. — С. 68—77.
 5. Бобров О.Б., Лисенко О.А., Меркушин І.Є., Сватков О.М., Тупікова Н.Б. Берестівська структура — новий зеленокам’яний об’єкт у Західному Приазов’ї // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. — 2012. — № 2. — С. 10—30.
 6. Бобров А.Б., Малюк Б.И., Шпыльчак В.А. Метаморфизованные коматииты Приазовского геоблока Украинского щита // Геол. журн. — 1991. — № 1. — С. 92—100.
 7. Бобров О.Б., Сіворонов А.О., Гурський Д.С., Лисенко О.А. Геологічна будова та золотоносність Сорокинської зеленокам’яної структури (Західне Приазов’я). — Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2000. — 148 с.
 8. Бобров О.Б., Сіворонов А.О. Металогенія ранньоархейських зеленокам’яних поясів // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. — 2001. — № 1—2. — С. 19—40.
 9. Бобров О.Б., Сіворонов А.О., Малюк Б.І., Лисенко О.М. Тектонічна будова зеленокам’яних структур Українського щита // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. — 2002. — № 1—2. — С. 46—67.
 10. Бобров О.Б., Степанюк Л.М., Шпильчак В.О., Стефанишин О.Б. Нові дані про радіологічний вік гранітоїдів Добропільського масиву (Західне Приазов’я, Український щит). Стаття 1. Постановка проблеми // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. — 2006. — № 2. — С. 5—7.
 11. Єсипчук К.Ю., Бобров О.Б., Степанюк Л.М., Щербак М.П., Глеваський Є.Б., Скобелєв В.М., Дранник А.С., Гейченко М.В. Кореляційна хроностратиграфічна схема раннього докембрію Українського щита (схема та поясн. зап.). — К. : УкрДГРІ, НСК України, 2004. — 30 с.
 12. Степанюк Л.М., Бобров О.Б., Шпильчак В.О., Стефанишин О.Б., Сергєєв С.А., Лепєхіна О.М. Нові дані про радіологічний вік гранітоїдів Добропільського масиву (Західне Приазов’я, Український щит). Стаття 3. Результати радіологічного датування // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. — 2007. — № 2. — С. 83—89.
 13. Щербак Н.П., Артеменко Г.В., Бартницкий Е.Н., Шпыльчак В.А., Татаринова Е.А. Косивцевская толща — фрагмент раннеархейских зеленокаменных поясов Украинского щита (Западное Приазовье) // Докл. АН УССР. Сер. Б. — 1990. — № 10. — С. 35—39.
 14. Щербак Н.П., Артеменко Г.В., Некряч А.И., Жданов Е.Н. Возраст метавулканитов Новогоровской зеленокаменной структуры (Западное Приазовье) // Докл. АН Украины. — 1992. — № 9. — С. 102—104.
Українська