Геохімічні особливості та генезис палеопротерозойських плагіогранітоїдів Центрального Приазов’я (Український щит)

УДК 550.93 : 552.4 : 550.4 (477)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.01.073

Артеменко Г.В. 1, Бородиня Б.В. 2, Швайка І.А. 1

1 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03680, м. Київ-142, Україна, пр. Акад. Палладіна, 34

E-mail: regul@igmof.gov.ua; ishvaika@gmail.com

2 Приазовська КГП, КП "Південьукргеологія"

85700, м. Волноваха, Донецька обл., Україна, вул. Леніна, 20

E-mail: prkgp@rambler.ru

Геохімічні особливості та генезис палеопротерозойських плагіогранітоїдів Центрального Приазов’я (Український щит)

Мова: російська

Мінералогічний журнал 2016, 38 (1): 73-83

Анотація: Приазовський мегаблок — глибоко перетворений у палеопротерозої архейський кратон. Важливу роль у його будові відіграють палеопротерозойські гранітоїди. Найбільш ранні з них представлені плагіогранітоїдами каратюцького комплексу (2,13 ± 0,04 млрд рр.), а пізніші — калієвими гранітоїдами анадольського і салтичанського комплексів (2,08—2,09 млрд рр.). Виконано геохімічне дослідження плагіогранітоїдів каратюцького комплексу Центрального Приазов’я. Згідно з новими геохімічним даними, вони є ювенільними утвореннями і сформувалися за часткового плавлення метабазитів у мантійних і нижньокорових магматичних джерелах. За геохімічними характеристиками вони відповідають адакітам. Формування палеопротерозойських інтрузій плагіогранітоїдів каратюцького комплексу Центрального Приазов’я може бути пов’язано з процесами субдукції на межах Сарматського мікроконтиненту або часткового плавлення нижньої частини потужної кори у результаті андерплейтинга базитових розплавів.

Ключові слова: палеопротерозой, плагіогранітоїди, Центральне Приазов’я, Мангуський синклінорій, каратюцький комплекс, Сарматський мікроконтинент, адакіт, усманський комплекс.

Література

 1. Артеменко Г.В., Демедюк В.В., Татаринова Е.А., Бородыня Б.В., Довбуш Т.И.. Протерозойский возраст плагиогранитов Мангушского синклинория (Центральное Приазовье) // Мінерал. журн. — 2003. — 25, № 2/3, С. 67—70.
 2. Артеменко Г.В., Жданов Е.Н., Бородыня Б.В., Демедюк В.В., Довбуш Т.И. Новые геохронологические данные по Орехово-Павлоградской и Мангушской структурам Приазовского мегаблока // Мінерал. журн. — 2006. — 28, № 2. — С. 75—81.
 3. Бородиня Б.В., Князькова І.Л., Єсипчук К.Ю., Глеваський Є.Б., Чубар Ж.В., Іваненко Т.Я. Державна геологічна карта України. Центральноукраїнська серія. L-37-VII (Бердянськ) — 1 : 200 000. — К., 2004. — 138 с.
 4. Бородиня Б.В., Князькова І.Л., Іваненко Т.Я., Кисельов В.А. Звіт про геологічне вивчення надр. Геологічне довивчення площ південних половин аркушів L-37-II (Донецьк), L-37-III (Іловайськ) в межах України та аркушів L-37-VIII (Маріуполь) і L-37-IX (Таганрог) в межах України за виліком акваторії Азовського моря (Східноприазовська площа). — 1 : 200 000. — Волноваха : Фонди Приазовської КГЕ, 2007.
 5. Гранитоидные формации Украинского щита / И.Б. Щербаков, К.Е. Есипчук, В.И. Орса ; Отв. ред. Н.П. Щербак. — Киев : Наук. думка, 1984. — 192 с.
 6. Демедюк В.В. Вікова кореляція високометаморфізованих осадових товщ і гранітоїдів Середньопридніпровського і Приазовського мегаблоків Українського щита : автореф. дис. ... канд. геол. наук. — К., 2006. — 20 с.
 7. Магматические горные породы: классификация, номенклатура, петрография / Под ред. О.А. Богатикова, В.И. Гоньшаковой. — М. : Наука, 1983. — Т. 1, ч. 2. — С. 366—767.
 8. Минц М.В., Филиппова И.Б., Сулейманов А.К., Заможняя Н.Г., Бабаянц П.С., Блох Ю.И., Трусов А.А.. Объемная модель глубинного строения Рязано-Саратовского и Восточно-Воронежского коллизионных орогенов (восточная часть Воронежского кристаллического массива, Восточно-Европейская платформа): профиль 1ЕВ, 2450—3500 км // Модели земной коры и верхней мантии по результатам глубинного сейсмопрофилирования : Материалы Междунар. науч.-практ. сем. — СПб. : Изд-во ВСЕГЕИ, 2007. — С. 120—125.
 9. Щербак Н.П., Артеменко Г.В., Лесная И.М., Пономаренко А.Н., Шумлянский Л.В. Геохронология раннего докембрия Украинского щита. Протерозой. — Киев : Наук. думка, 2008. — 240 с.
 10. Щипанский А.А., Самсонов А.В., Петров А.Ю., Ларионова О.О. Геодинамика восточной окраины Сарматии в палеопротерозое // Геотектоника. — 2007. — № 1. — С. 43—70.
 11. Chappell B.W., White A.J.R. Two contrasting granite types // Pacif. Geol. — 1974. — 8. — P. 173—174.
 12. Defant M.J., Drummond M.S. Derivation of some modern arc magmas by melting of young subducted lithosphere // Nature. — 1990. — 347. — P. 662—665.
 13. Harris N.B.W., Pearce J.A., Tindle A.G. Geochemical characteristics of collision-zone magmatism // Collision tectonics. — 1986. — P. 67—81. — (Geol. Soc. London. Spec. Publ. ; No 19).
 14. Martin H., Smithies R.H., Rapp R.R., Moyen J.F., Champion D.C. An overview of adakite, tonalite-trondhjemite-granodiorite (TTG) and sanukitoid: relationships and some implications for crustal evolution // Lithos. — 2005. — 79. — P. 1—24.
 15. Paterno R. Castillo. An overview of adakite petrogenesis // Chin. Sci. Bull. — 2006. — 51. — No 3. — P. 257—269.
 16. Sun S.S., McDonough W.F. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes // Magmatism in the Ocean Basins / Eds. A.D. Saunders, M.J. Norry. — 1989. — Р. 313—345. — (Geol. Soc. Spec. Publ. ; No 42).
Українська