Особливості міграції та концентрації ртуті в донних відкладах поблизу територій промислових зон

УДК 550.424 : 549.291 
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.01.096
Крюченко Н.О., Панаіт Е.В.
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України
03680, м. Київ-142, Україна, пр. Акад. Палладіна, 34
E-mail: nataliya-kryuchenko@mail.ru; elinka8@mail.ru
Особливості міграції та концентрації ртуті в донних відкладах поблизу територій промислових зон
Мова: російська
Мінералогічний журнал 2016, 38 (1): 96-101
Анотація: Представлено результати вивчення вмісту ртуті та інших важких металів у донних відкладах струмка Пляховий (територія колишнього заводу "Радикал", м. Київ), водойм на території хімічних комбінатів "Усолляхімпром" і "Саянськхімпласт" (Іркутська обл., Росія). Виходячи з положення, що донні відклади водойм є акумулятором забруднювальних речовин, простежено динаміку забруднення струмка Пляховий протягом 1997—2014 рр., в результаті чого виявлено позитивну динаміку очищення донних відкладів від ртуті (1997 — 100 мг/кг, 2002 — 7,6, 2014 — 5), хоча ці значення перевищують фоновий вміст в сотні разів. Процеси сорбції ртуті донними відкладами відіграють важливу роль у контролі її міграції та концентрації і слугують найважливішим механізмом, що впливає на поширення забруднення. Неорганічні сполуки ртуті переходять в елементорганічні (метилртуть) і споживаються мікроорганізмами, які, у свою чергу, поглинають риби. Тобто за вмістом ртуті у тканинах риб можна судити про інтенсивність забруднення ртуттю донних відкладів. Проаналізувавши вміст ртуті в донних відкладах (500—710 мкг/кг) і тканинах риб (окунь, карась, плотва) Братського водосховища, яке відноситься до техногенно забруднених водойм, встановлено, що максимальне накопичення ртуті у тканинах окуня — 20,9 мг/кг (в 35 разів вище за ГДК), плотви —13,6 (в 45 разів вище за ГДК), карася — 1,91/ кг (в 3 рази вище за ГДК), тобто окунь і плотва можуть бути індикатором забруднення донних відкладів ртуттю.
Ключові слова: ртуть, забруднення, донні відклади, тканини риб.
Література
1.    Богданович О.В., Некрасова Ю.С. Об экологической опасности отработанных батареек и аккумуляторов // Материалы Деcятой междунар. науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых "Энергия-2015" "Тепловые и ядерные энерготехнологии" : В 7 т. (Иваново, 21—23 апр. 2015 г.). — Иваново : ФГБОУ ИГЭУ им. В.И. Ленина, 2015. — Т. 2. — С. 132—133. — [Электрон. ресурс]. — Режим доступа : http://ispu.ru/files/Tom_2._Teplovye_i_yadernye_energotehnologii.pdf.
2.    Лысяный Н.Н. Комплексное изучение выявленных зон загрязнения и режимные наблюдения в пределах жилищно-промышленной агломерации г. Киева и прилегающих районов, 1985—1990 гг. — Киев : Геоинформ, 1990. 
3.    Нормы и критерии оценки загрязненности донных отложений в водных объектах Санкт-Петербурга. — СПб. : Регион. норматив, 1996. — 20 с.
4.    Пастухов М.В. Экологические аспекты аккумуляции ртути гидробионтами Байкало-Ангарской водной системы : Автореф. дис. … канд. биол. наук. — Иркутск, 2012. — 22 с. 
5.    Постолов Л.Е. Разработка ТЭО инвестиционных вложений экологической санации промплощадки ОАО "Радикал", включающее процедуру утилизации и обезвреживания опасных промышленных отходов. Этап II. Концепция демеркуризации промплощадки ОАО "Радикал", технические решения по ее реализации и задание на разработку ТЭО". — Киев : СП "ЕВРОХИМ", 2007 — 77 с.
6.    Санина И.В. Создание комплекта эколого-геологических карт Киевской промышленно-городской агломерации. — Киев : Геоинформ, 1997.
7.    Справочник по гидрохимии / Под ред. А.М. Никанорова. — Л. : Гидрометеоиздат, 1989. —391 с. 
8.    Ramamoorthy S., Rust B.R. Mercury sorbtion and desorption characteristics of some Ottawa River sedimentd // Can. J. Earth. Sci. — 1976. — 13, No 4. — P. 530—536.
 

Українська