Рецензія на дві завершальні книги із серії "Мінерали Українських Карпат"

Колтун Ю.В.

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

79060, м. Львів, Україна, вул. Наукова, 3-а

Е-mail: ykoltun@gmail.com

Рецензія на дві завершальні книги із серії "Мінерали Українських Карпат"

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2016, 38 (1): 102-106

Анотація: У 2011—2014 рр. опубліковано монографічні праці "Мінерали Українських Карпат. Силікати" (О. Матковський, В. Квасниця, І. Наумко та ін. — Львів : Вид-во Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2011. — 520 с.) та "Мінерали Українських Карпат. Процеси мінералоутворення" (О. Матковський, П. Білоніжка, Д. Возняк та ін. — Львів : Вид-во Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2014. — 584 с.).

Українська