ТОНКІ МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТІВ ЗЕМНОГО ВИВІТРЮВАННЯ В МЕТЕОРИТАХ

УДК 523.681

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.02.033

Ширінбекова С.Н.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03680, м. Київ-142, Україна, пр. Акад. Палладіна, 34

E-mail: cosmin@ua

ТОНКІ МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТІВ ЗЕМНОГО ВИВІТРЮВАННЯ В МЕТЕОРИТАХ

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2016, 38 (2): 33-45

Анотація: Наведено узагальнені дані з морфології продуктів земного вивітрювання метеоритів із колекції Національного науково-природничого музею НАН України. Запропоновано морфологічну класифікацію продуктів вивітрювання в усіх типах метеоритів. Продукти вивітрювання вперше класифіковано на три типи: площинний, ізометричний і видовжений, що характеризують просторове розміщення і особливості морфології вторинних екзогенних мінералів у метеоритних зразках. Екзогенні мінерали в метеоритах генетично пов’язані переважно із нікелистим залізом та складаються в основному з оксидів і оксигідроксидів заліза — маггеміту, гетиту, гідрогетиту (лімоніту), лепідокрокіту та Cl-вмісного акаганеїту. Менш поширеними є вторинні сульфіди — фрамбоїдний пірит, Cu-вмісний сульфід, що утворились унаслідок вивітрювання троїліту та, можливо, самородної міді. Морфологічне різноманіття вторинних мінералів у метеоритах виникло в результаті трансформації нестійких фаз оксигідроксидів заліза в процесі нерівномірного вивітрювання метеоритної речовини. Присутність кулькоподібних агрегатів акаганеїту з вмістом Cl до 3—5 % свідчить про активну корозію (Fe, Ni)-металу в зразках метеоритів-знахідок, що необхідно враховувати під час зберігання метеоритної речовини у лабораторіях і музейних умовах.

Ключові слова: метеорити, продукти земного вивітрювання, акаганеїт, гетит, морфологічна класифікація.

Література

 1. Гипергенные окислы железа в геологических процессах / Отв. ред. Н.В. Петровская. — М. : Наука, 1975. — 207 с.
 2. Григорьев Д.П. Онтогения минералов. — Львов : Изд-во Львов. гос. ун-та, 1961. — 284 c.
 3. Іваницький В.П., Ширінбекова С.Н., Гречановська О.Є., Польшин Е.В. Склад продуктів земного вивітрювання залізних метеоритів Сіхоте-Алінь і Чінге за даними мессбауерівської спектроскопії та рентгенофазового аналізу // Мінерал. журн. — 2014. — 36, № 4. — С. 66—76.
 4. Кичань Н.В., Ширінбекова С.Н., Сливінський В.М. Структурно-мінералогічні особливості нікелистого заліза метеорита Галків // Зап. Укр. мінерал. т-ва. — 2009. — 6. — С. 70—76.
 5. Кичань Н.В., Ширінбекова С.Н. Особливості структур ударного метаморфізму та звітрювання метеорита Біла Церква // Мінерал. зб. Львів. ун-ту. — 2012. — № 62, вип. 2. — С. 102—110.
 6. Семененко В.П., Гирич А.Л. Природа экзотических объектов в метеоритах // Минерал. журн. — 1996. — 18, № 6. — С. 14—21.
 7. Семененко В.П., Гіріч А.Л., Русько Ю.О. Каталог метеоритів, що зберігаються в Національному науково-природничому музеї НАН України (на 1 січня 2007 р.) // Мінерал. журн. — 2007. — 29, № 2. — С. 72—82.
 8. Семененко В.П., Гіріч А.Л., Кичань Н.В., Ширінбекова С.Н. Структурно-мінералогічні особливості кам’яного метеориту Грузьке // Мінерал. зб. Львів. ун-ту. — 2010. — № 60, вип. 1. — С. 59—69.
 9. Семененко В.П., Гирич А.Л., Ширинбекова С.Н., Кичань Н.В., Горовенко Т.Н. Генетические типы нанометровых зерен минералов в метеоритах // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. — 2012. — 10, № 1. — С. 1—10.
 10. Семененко В.П., Квасниця І.В., Алексєєва О.І., Ширінбекова С.Н. Особливості скульптури поверхні зерен мінералів у паласитах // Зап. Укр. мінерал. т-ва. — 2008. — 5. — С. 68—74.
 11. Семененко В.П., Самойлович Л.Г., Егорова Л.Н., Козлов И.С. Состав и строение фаз никелистого железа в атаксите Чинге // Метеоритика. — 1982. — Вып. 41. — С. 93—95.
 12. Соботович Э.В., Семененко В.П. Вещество метеоритов. — Киев : Наук. думка, 1984. — 191 с.
 13. Соботович Э.В., Семененко В.П. Происхождение метеоритов. — Киев : Наук. думка, 1985. — 207 с.
 14. Ширінбекова С.Н. Порівняльна характеристика ступеня вивітрювання хондритів з метеоритної колекції Національного науково-природничого музею НАН України // Зап. Укр. мінерал. т-ва. — 2008. — 5. — С. 96—104.
 15. Ширінбекова С.Н., Семененко В.П. Особливості селективного вивітрювання атакситу Чінге // Зап. Укр. мінерал. т-ва. — 2006. — 3. — С. 196—199.
 16. Чухров Ф.В. Коллоиды в земной коре. — М. : Изд-во АН СССР, 1955. — 671 с.
 17. Юдин И.А., Коломенский В.Д. Минералогия метеоритов. — Свердловск : УНЦ АН СССР, 1987. — 200 с.
 18. Benzerara K., Chapon V., Moreira D., López-Garcia P., Guyoti F., Heulin Th. Microbial diversity on the Tatahouine meteorite // Meteoritics and Planet. Sci. — 2006. — 41, No 8. — P. 1—17.
 19. Bland P.A., Kelley S.P., Berry F.J., Cadogan J.M., Pillinger C.T. Artificial weathering of the ordinary chondrite Allegan: Implications for the presence of Cl- as a structural component of akaganeite // Amer. Miner. — 1997. — 82. — P. 1187—1197.
 20. Bland P.A., Zolensky M.E., Benedix G.K., Sephton M.A. Weathering of Chondritic Meteorites // Meteorites and the Early Solar System II. — Univ. Arizona Press, 2006. — P. 853—867.
 21. Buchwald V.F., Clarke R.S. Akaganeite, not lawrencite, corrodes Antarctic iron meteorites // Meteoritics. — 1988. — 23, No 3. — P. 261.
 22. Buchwald V.F., Clarke R.S. Corrosion of Fe-Ni alloys by Cl-containing akaganeite (β-FeOOH): The Antarctic meteorite case // Amer. Miner. — 1989. — 74. — P. 656—667.
 23. Grokhovsky V.I., Mamaev I.A., Milder O.B., Oshtrakh M.I. Weathering and corrosion of iron meteorites studied by Mossbauer spectroscopy // Meteoritics and Planet. Sci. Suppl. — 2002. — 37. — P. A56.
 24. Gronstal A., Pearson V., Kappler A., Dooris C., Anand M., Poitrasson F., Kee T.P., Cockell C.S. Laboratory experiments on the weathering of iron meteorites and carbonaceous chondrites by iron-oxidizing bacteria // Meteoritics and Planet. Sci. — 2009. — 44, No 2. — P. 233—247.
 25. Jegdić B., Polić-Radovanović S., Ristić S., Alil A. Corrosion of archaeological artefact made of forged iron // Metallurgical and Materials Engineering. — 2012. — 18, Is. 3. — P. 233—240.
 26. Klinova S.V., Yakovlev G.A., Firsov N.N., Grokhovsky V.I. Microbiological influence of phototrophic bacteria on meteorites in vitro // Meteoritics and Planet. Sci. — 2015. — 50. — P. 5210.
 27. Lee M.R., Bland P.A., Graham G. Preparation of TEM samples by focused ion beam (FIB) techniques: Applications to the study of clays and phyllosilicates in meteorites // Miner. Mag. — 2003. — 67. — P. 581—592.
 28. Lee M.R., Smith C.L., Gordon S.H., Hodson M.E. Laboratory simulation of terrestrial meteorite weathering using the Bensour (LL6) ordinary chondrite // Meteoritics and Planet. Sci. — 2008. — 41, No 8. — P. 1123—1138.
 29. Mamaev I.A., Milder O.B., Grokhovsky V.I., Oshtrakh M.I. Mössbauer effect study of the weathering and corrosion products of Sikhote-Alin and Chinga meteorites // Lunar and Planet. Sci. XXXIII, 11-15 Mar. 2002; Houston, TX, US, — 2002. — P. 1608.
 30. Rubin A.E. Mineralogy of meteorite groups // Meteoritics. — 1997. — 32. — P. 231—247.
 31. Semenenko V.P., Girich A.L., Shkurenko K.O., Kychan N.V., Shyrinbekova S.N., Gorovenko T.M. Nanometer-sized mineral grains and their genetic types in meteorites // Meteorites. — 2011. — 1, No 1. — P. 13—19.
 32. Wlotzka F. A weathering scale for the ordinary chondrites // Meteoritics. — 1993. — 28. — P. 460.
 33. Yakovlev G.A., Grokhovsky V.I., Firsov N.N., Voropaeva O.V. The structure evolution under climatic and microbal terrestrial conditions // Meteoritics and Planet. Sci. — 2013. — 48. — P. 5292.
Українська