КОМПЛЕКСНА ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНА ОЦІНКА ТЕХНОГЕННО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ

UDC 550.42 + 550.832 + 634.12

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.02.088

Бондар К.М. 1, Кураєва І.В. 2, Войтюк Ю.Ю. 2, Цюпа І.В. 1, Стахів І.Р. 1, Матвієнко О.В. 2, Кузь Ю.В. 1

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

03022, м. Київ, Україна, вул. Васильківська, 90

Е-mail: ks_bondar@ukr.net; tsyupa@ukr.net; fatix@ukr.net

2 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03680, м. Київ-142, Україна, пр. Акад. Палладіна, 34

E-mail: yuliasun86@mail.ru

КОМПЛЕКСНА ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНА ОЦІНКА ТЕХНОГЕННО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2016, 38 (2): 88-95

Анотація: Представлено результати комплексного аналізу просторового розподілу вмісту важких металів та магнітних властивостей поверхневих відкладів потужного металургійного центру — м. Маріуполь. Територія досліджень характеризується значним рівнем техногенного навантаження. Показник накопичення забруднення (PLI), розрахований по п’яти металах (Mn, Cu, Pb, Zn, Sn), може досягати 14. За PLI горизонт 0—5 см є більш забрудненим важкими металами, ніж горизонт 5—10 см. Відмічено, що Zn та Mn більше акумулюються у горизонті 0—5 см, а Pb, Cu, Cr — у горизонті 5—10 см, що обумовлено специфічною адсорбцією кожного елементу в умовах поліелементного забруднення. Низькочастотна магнітна сприйнятливість (χLF) поверхневих відкладів становить (67—10690) · 10–8 м3/кг за середнього значення 836 · 10–8 м3/кг для горизонту 0—5 см, що в 10 разів перевищує фонове значення для чорноземів звичайних. Частотна залежність магнітної сприйнятливості (Kfd) змінюється в межах 0,2—7,5 % за середнього значення 2,8, що однозначно свідчить про переважання багатодоменних зерен у складі магнітної фракції поверхневих відкладів. Збільшення PLI супроводжується зростанням χLF, тобто геохімічне забруднення у поверхневих відкладах накопичується разом з магнітним. Аномалії надзвичайно сильного геохімічного і магнітного забруднення локалізуються навколо ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча" та ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь". Комплексування еколого-геохімічних досліджень та магнітного моніторингу можна рекомендувати для контролю за станом техногенно забрудненого міського довкілля Маріуполя.

Ключові слова: показник накопичення забруднення, важкі метали, поверхневі відклади, низькочастотна магнітна сприйнятливість.

Література

  1. Еколого-геохімічні дослідження об’єктів довкілля України / За ред. Е.Я. Жовинського, І.В. Кураєвої. — К. : "Альфа-реклама", 2012. — 156 с.
  2. Кармазиненко, С.П., Кураєва І.В., Самчук А.І., Войтюк Ю.Ю., Манічев В.Й. Важкі метали у компонентах навколишнього середовища м. Маріуполь (еколого-геохімічні аспекти). — К. : Інтерсервіс, 2014. — 168 с.
  3. Клос В.Р., Бріке М., Жовинський Е.Я., Акінфієв Г.О., Амакушелі Ю.А., Кламенс Р. Регіональні геохімічні дослідження ґрунтів України в рамках міжнародного проекту з геохімічного картування сільськогосподарських та пасовищних земель Європи (GEMAS) // Екологічна геохімія. — 2012. — № 1 (12). — С. 51—66.
  4. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа : ГОСТ 17.4.4.02-84. — [действующий от 1986-01-01]. — М. : Госстандарт СССР, 1984. — 7 с.
  5. Dearing J.A. Environmental magnetic susceptibility using the Bartington MS2 System. — Kenilworth : Chi Publ., 1999. — Р. 54.
  6. Jeleńska M., Hasso-Agopsowicz A., Kopcewicz В., Sukhorada А., Tyamina К., Kądziałko-Hofmokl М., Matviishinа Zh. Magnetic propertiesof the profiles of polluted and non-polluted soils. A case study from Ukraine // Geophys. J. Int. — 2004. — 159 (1). — Р. 104—116.
  7. Jeleńska M., Hasso-Agopsowicz A., Kądziałko-Hofmokl M., Kopcewicz B., Sukhorada A., Bondar K., Matviishinа Zh. Magnetic structure of polluted soil profiles from Eastern Ukraine // Acta Geophys. — 2008. — 49. — Р. 1012—1033.
  8. Jordanova D., Jordanova N., Lanos P., Petrov P., Tsacheva T. Magnetism of outdoor and indoor settled dust and its utilization as a tool for revealing the effect of elevated particulate air pollution on cardiovascular mortality // Geochem. Geophys. Geosyst. — 2012. — 13, No 8. — Q08Z49. — doi: 10.1029/2012GC004160.
  9. Liu Q., Roberts A.P., Larrasoaña J.C., Banerjee S.K., Yohan G., Tauxe L., Oldfield F. Environmental magnetism: principles and applications // Rev. Geophys. — 2012. — 50. — RG4002. doi: 10.1029/2012RG000393.
  10. Tomlinson D.L., Wilson J.G., Harris C.R., Jeffney D.W. Problems in the assessment of heavy metal levels in estuaries and the formation of a pollution index // Helgoländ Wiss. Meeresuntersuch. — 1980. — 33. — Р. 566—572.
Українська