ПОРФІРОВИЙ БІТУМОВМІСНИЙ ксеноліт У хондриті Кримка (LL3.1): 2. БУДОВА, ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА ПОХОДЖЕННЯ БІТУМУ

УДК 523.681

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.04.023

Семененко В.П., Гіріч А.Л.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03680, м. Київ-142, Україна, пр. Акад. Палладіна, 34

E-mail: cosmin@i.ua

порфіровий БІТУМОвмісний ксеноліт У хондриті Кримка (LL3.1): 2. БУДОВА, ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА ПОХОДЖЕННЯ БІТУМУ

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2016, 38 (4): 23-31

Анотація: Представлено результати електронно-мікроскопічного та мікрозондового дослідження включень бітуму в порфіровому ксеноліті хондрита Кримка. Обґрунтовано висновок про належність ксеноліта до уламка мікропорфірової макрохондри або іншого великого об’єкта аналогічної будови, представленого розкристалізованим ударним розплавом. Зроблено припущення щодо ударно-метаморфічної міграційної природи бітуму, яка була зумовлена багатократними ударними подіями в доземній історії материнського тіла метеорита Кримка. Бітум міг проникнути у порфіровий уламок або із тонкозернистої оболонки, попередньо збагаченої органічною речовиною, або із органічних сполук, акреційованих поверхнею ксеноліта ще до утворення оболонки.

Ключові слова: метеорит, хондрит, ксеноліт, бітум, мінерали, тонкозерниста речовина, ударний метаморфізм.

Література

 1. Вдовыкин Г.П. Углеродистое вещество метеоритов (органические соединения, алмазы, графит). — М. : Наука, 1967. — 271 с.
 2. Ву Ван Хай, Серебренникова О.В. Углеводороды битумных включений в магматических породах на севере Хакасии // Вест. Томск. гос. ун-та. — 2012. — № 362. — с. 173—177.
 3. Гіріч А.Л., Cемененко В.П. Порфіровий бітумовмісний ксеноліт у хондриті Кримка (LL3.1): 1. Структурно-мінералогічна характеристика // Мінерал. журн. — 2016. — 38, № 3. — С. 56—66.
 4. Корочанцев А.В. Ударное преобразование битумов: приложение к органическому веществу метеоритов и импактитов : Автореф. … канд. геол.-минерал. наук. — М., 2004. — 27 с. — [Электрон. ресурс]. — Режим доступа : http://www.meteorites.ru/menu/publication/korochancev-avto.pdf.
 5. Cемененко В.П., Гіріч А.Л. Два типи зерен графіту в хондриті Кримка (LL3.1) // Мінерал. зб. — 2010. — № 60, вип. 2. — с. 44—52.
 6. Cемененко В.П., Гіріч А.Л. Мінералогічні особливості та генезис унікальної макрохондри метеорита Кримка (LL3.1) // Доп. НАН України. — 2011. — № 11. — С. 107—114.
 7. Семененко В.П., Шкуренко К.О., Гіріч А.Л. Хімічна неоднорідність тонкозернистої речовини в метеориті Кримка (LL3.1) // Мінерал. журн. — 2014. — 36, № 4. — С. 39—49.
 8. Buseck P.R., Bo-Jun H. Conversion of carbonaceous material to graphite during metamorphism // Geochim. et cosmochim. acta. — 1985. — 49. — P. 2003—2016.
 9. Cronin J.R., Pizzarello S. Organic matter in carbonaceous chondrites, planetary satellites, asteroids and comets // Meteorites and the early Solar system / Eds. J.F. Kerridge, M.S. Matthews. — Tucson : Arizona Univ. Press, 1988. — P. 819—857.
 10. Huss G.R., Keil K., Taylor G.J. The matrices of unequilibrated ordinary chondrites: Implications for the origin and history of chondrites // Geochim. et cosmochim. acta. — 1981. — 45. — P. 33—51.
 11. Semenenko V.P., Bischoff A., Weber I., Perron C., Girich A.L. Mineralogy of fine-grained material in the Krymka (LL3.1) chondrite // Meteoritics and Planet. Sci. — 2001. — 36. — P. 1067—1085.
 12. Semenenko V.P., Girich A.L. Mineralogy of a unique graphite-containing fragment in the Krymka (LL3) chondrite // Mineral. Mag. — 1995. — 59. — p. 445—456.
 13. Semenenko V.P., Girich A.L., Nittler L.R. An exotic kind of cosmic material: Graphite-containing xenoliths from the Krymka (LL3.1) chondrite // Geochim. et cosmochim. acta. — 2004. — 68. — P. 455—475.
 14. Semenenko V.P., Jessberger E.K., Chaussidon M., Weber I., Stephan T., Wies C. Carbonaceous xenoliths in the Krymka LL3.1 chondrite: Mysteries and established facts // Geochim. et cosmochim. acta. — 2005. — 69. — P. 2165—2182.
 15. Semenenko V.P., Perron C. Shock-melted material in the Krymka LL3.1 chondrite: Behavior of the opaque minerals // Meteoritics and Planet. Sci. — 2005. — 40. — P. 173—185.
 16. Van Schmus W.R., Wood J.A. A chemical-petrologic classification for the chondritic meteorites // Geochim. et cosmochim. acta. — 1967. — 31. — P. 745—765.
Українська