РАДІОГЕОХРОНОЛОГІЯ ПОРІД ЗОНИ ЗЧЛЕНУВАННЯ ДНІСТРОВСЬКО-БУЗЬКОГО ТА РОСИНСЬКО-ТІКИЦЬКОГО МЕГАБЛОКІВ. Стаття 2. ГЕОХРОНОЛОГІЯ ПОРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ ДНІСТРОВСЬКО-БУЗЬКОГО МЕГАБЛОКУ

УДК 550.93 (477)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.04.045

Зюльцле О.В. 1, Степанюк  Л.М.1, Зюльцле В.В. 2, Довбуш Т.І. 1, Курило С.І. 1

1 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03680, м. Київ-142, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E -mail: olegzjults@gmail.com; stepaniuk@nas.gov.ua; kurylo.sergiy@yandex.ru

2 Правобережна геологічна експедиція ДП "Українська геологічна компанія"

09150, Київ. обл., Білоцерк. р-н, с. Фурси, Україна, вул. Радянська, 1-а

E-mail: furgeol@mail.ru

РАДІОГЕОХРОНОЛОГІЯ ПОРІД ЗОНИ ЗЧЛЕНУВАННЯ ДНІСТРОВСЬКО-БУЗЬКОГО ТА РОСИНСЬКО-ТІКИЦЬКОГО МЕГАБЛОКІВ. Стаття 2. ГЕОХРОНОЛОГІЯ ПОРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ ДНІСТРОВСЬКО-БУЗЬКОГО МЕГАБЛОКУ

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2016, 38 (4): 45-53

Анотація: Ця стаття є продовженням статті (опублікована у "Мінералогічному журналі", 2016, № 1). У ній було викладено результати вивчення акцесорних мінералів із порід, що складають структурно-речовинні комплекси Росинсько-Тікицького мегаблоку у зоні його зчленування з північною частиною Дністровсько-Бузького мегаблоку. Тепер ми наведемо результати визначення віку цирконів і монацитів із проб, відібраних із глиноземистих метаморфічних і ультраметаморфічних порід Дністровсько-Бузького мегаблоку в межах північної частини зони зчленування Дністровсько-Бузького та Росинсько-Тікицького мегаблоків, одержані за допомогою уран-свинцевого ізотопного методу. З’ясовано, що ізотопний вік цирконів і монацитів становить 2,04—2,1 млрд рр. Максимальні значення віку цирконів отримано для складно побудованих кристалів з ядрами. Виходячи з того, що поява монациту у мінеральному парагенезисі даних порід пов’язана з процесами їх калішпатизації на заключному етапі формування, визначений вік цирконів і монацитів вказує час остаточної консолідації. Але тісна асоціація глиноземистих порід Дністровсько-Бузького мегаблоку з чарнокітоїдами архейського віку, характер їх співвідношення з утвореннями діафторованої гранулітової інфраструктури Росинсько-Тікицького мегаблоку та наявність реліктових ядер у середині кристалів циркону свідчать про більш давній вік (давніший за 2,1 млрд рр.) початкової фази формування цих порід.

Ключові слова: циркон, монацит, ізотопний вік, мегаблок, інфраструктура, структурно-речовинний комплекс.

Література

  1. Геохронология раннего докембрия Украинского щита. Архей / Н.П. Щербак, Г.В. Артеменко, И.М. Лесная, А.Н. Пономаренко. — Киев : Наук. думка, 2005. — 243 с.
  2. Державна геологічна карта України. Аркуш M-35-XXIV (Сквира), Центральноукраїнська серія. — 1 : 200 000 / В.В. Зюльцле, З.М. Дорковська, М.К. Виходцев, В.В. Бондаренко, Г.Г. Гребнева, С.М. Кулик, В.С. Костюченко, Д.Т. Бевза, Г.С. Сінкевич, Л.П. Нікіташ. — К. : Геоінформ, 2005. — 135 с.
  3. Довбуш Т.И., Скобелев В.М., Степанюк Л.М. Результаты изучения докембрийских пород западной части Украинского щита Sm-Nd изотопным методом // Минерал. журн. — 2000. — 22, № 2/3. — С. 132—142.
  4. Зюльцле О.В., Степанюк Л.М., Зюльцле В.В., Довбуш Т.І., Курило С.І. Радіогеохронологія порід зони зчленування Дністровсько-Бузького та Росинсько-Тікицького мегаблоків. Стаття 1. Геохронологія породних комплексів Росинсько-Тікицького мегаблоку // Мінерал. журн. — 2016. — 38, № 1. — С. 84—95.
  5. Лесная И.М. Геохронология чарнокитоидов Побужья. — Киев : Наук. думка, 1985. — 133 с.
  6. Пономаренко А.Н., Лесная И.М., Зюльцле О.В., Гаценко В.А., Довбуш Т.И., Кануникова Л.И., Шумлянский Л.В. Неоархей Росинско-Тикичского мегаблока Украинского щита // Геохимия и рудообразование. — 2010. — Вып. 28. — С. 11—16.
  7. Степанюк Л.М. Метасоматична природа бiотитових та бiотит-гранатових гнейсiв Середнього Побужжя // Доп. НАН України. — 1997. — № 1. — С. 133—136.
  8. Степанюк Л.М., Пономаренко О.М., Петриченко К.В., Курило С.І., Довбуш Т.І., Сергеєв С.А., Родіонов М.В. Уран-свинцева ізотопна геохронологія гранітоїдів бердичівського типу Побужжя (Український щит) // Мінерал. журн. — 2015. — 37, № 3. — С. 51—66.
  9. Степанюк Л.М. Хронология проявления эндогенных процессов в гранулитовых комплексах Днестровско-Бугского мегаблока Украинского щита (конец архея — ранний протерозой) // Минерал. журн. — 1998. — 20, № 2. — С. 68—73.
  10. Щербак Н.П., Бартницкий Е.Н. Реперные изотопные даты геологических процессов и стратиграфическая схема докембрия Украинского щита // Геохимия и рудообразование. — 1995. — № 21. — C. 3—24.

 

Українська