Онтогенез ґраткоподібних агрегатів гетиту Криворізького басейну (Україна)

УДК 549 (553.2.31)

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.02.003

В.І. Павлишин

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03680, м. Київ-142, Україна, пр-т Акад. Палладіна, 34

E-mail: V.I.Pavlyshyn@gmail.com

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2017, 39 (2): 3-7

Анотація: Ґраткоподібний агрегат гетиту виник у зоні гіпергенезу внаслідок прояву складних процесів фізичного та хімічного вивітрювання (окиснення) магнетитових руд. Потужна гідратація, великі значення pH і Eh, а також кристалохімічні чинники призвели до руйнації магнетиту та переходу його в колоїдний розчин, з якого у тріщинній системі формувався ґраткоподібний агрегат.

Ключові слова: онтогенез, ґраткоподібні агрегати, гетит, Криворізький басейн.

Література:
1. Железисто-кремнистые формации докембрия европейской части ссср. минералогия / Под ред. я.н. Белевцева; отв. ред. Б.и. Пирогов. — киев : наук. думка, 1989. — 168 с.
2. Лазаренко Е.К., Гершойг Ю.Г., Бучинская Н.И., Белевцев Р.Я., Возняк Д.К., Галабурда Ю.А., Галий С.А., Квасница В.Н., Кульчицкая А.А., Мельник Ю.П., Мельников В.С., Павлишин В.И., Пирогов Б.И., Туркевич Г.И. минералогия криворожского бассейна. — киев : наук. думка, 1977. — 543 с.
3. Мельник Ю.П. Физикохимические условия образования докембрийских железистых кварцитов. — Киев: Наук. думка, 1973. — 234 с.
4. Мельник Ю.П. Физикохимические условия образования минералов // минералогия криворожского бассейна. — Киев : Наук. думка, 1977. — с. 453—475.
5. Pavlyshyn V.I., Platonov A.N., Indutny V.V. Zum Goethe Jahr 1999 // ein inteessantes Beispiel eines Goethitaggregates aus dem eisenerzbecken von krivoy rog // der aufschluss. — 2000. — no 51. — P. 365—367.

Українська