Цінні книги про видатного вченого і громадського діяча академіка Євгена Лазаренка

І.М. Наумко
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
79060, м. Львів, Україна, вул. Наукова, 3-а
Е-mail: igggk@mail.lviv.ua
Мінералогічний журнал 2015, 37 (2): 90-95

Анотація: Видавничим центром Львівського національного університету імені Івана Франка опубліковано дві http://cialisfrance24.com книги про академіка Євгена Костянтиновича Лазаренка — видатного вченого, організатора науки і просвіти та громадсько-політичного діяча України ХХ ст.: "Академік Євген Лазаренко. Нарис про життєвий і творчий шлях, спогади, фотоальбом" (2005) та "Євген Лазаренко — видатна постать ХХ століття" (2012). Автори нарису (у першій книзі) і доповідей (у другій книзі) й упорядники обох книг — його учні О. Матковський, П. Білоніжка, В. Павлишин, відповідальний редактор — І. Вакарчук (на той час ректор ЛНУ імені Івана Франка). У книгах, які логічно доповнюють одна одну, детально охарактеризовано життєвий шлях, багатогранну діяльність і творчий доробок Євгена Лазаренка, наголошено на його неоціненному внескові у розвиток науки і освіти, активній культурно-просвітницькій позиції, сміливих патріотичних вчинках на ниві українського національного відродження, наведено матеріали (спогади, ювілейні вшанування, фотоілюстрації тощо) про цю видатну особистість. Книги стануть корисними науковим працівникам, викладачам, аспірантам, студентам, усім, хто цікавиться внеском українських вчених у світову науку.

Ключові слова: Євген Лазаренко, видатний вчений, громадський діяч, життєвий і творчий шлях, спогади.

Текст

Українська